Dziś Kowalski ubiegający się o kredyt konsumpcyjny nie musi mieć zgody współmałżonka na podpisanie umowy kredytowej umożliwiającej kupno np. samochodu czy sprzętu AGD. To jednak się zmieni od stycznia 2011 r., kiedy to zaczną obowiązywać zapisy rekomendacji T Komisji Nadzoru Finansowego.

– Banki będą dokonywać oceny wiarygodności kredytowej wszystkich osób zobowiązanych do spłaty. Ocenie podlegać będą nie tylko osoby starające się o kredyt, ale także ich małżonkowie pozostający we wspólnocie majątkowej i poręczyciele. Z pewnością przedłuży to procedury uzyskiwania kredytu. Może też być częściej odmawiany – tłumaczy Iwona Mirosz, radca prawny w kancelarii Bird & Bird.

[b]Z rekomendacji T wynika też obowiązek monitorowania wiarygodności kredytowej zobowiązanych do spłaty w czasie trwania samej umowy kredytowej[/b] za pomocą tzw. strestestów. Ma być to dokonywane na podstawie wskaźników makroekonomicznych, takich jak kursy walutowe, poziom bezrobocia, zmiana cen zabezpieczeń.

Nowe reguły oznaczają konieczność przygotowania przez banki nowych procedur, dokonania zmian w systemach informatycznych.

– Jest pewne, że nowe reguły oceny wiarygodności spowodują, że konsumentowi trudniej będzie uzyskać kredyt, a jeśli go dostanie, to najprawdopodobniej niższy niż ten, który otrzymałby obecnie – uważa Iwona Mirosz.