Budowa nowego dachu albo wymiana pokrycia to inwestycje, które wiążą się ze znaczącymi dla domowego budżetu kosztami. Warto zwracać uwagę nie tylko na zalety, parametry czy możliwości zastosowania danego materiału budowlanego, ale także warunki gwarancji.

Regulacje prawne w zakresie gwarancji są w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z  27 lipca 2002. W myśl jej zapisów gwarancja udzielana jest przez producenta (gwaranta) i dotyczy jakości sprzedawanego produktu.

Gwarant dobrowolnie zobowiązuje się do spełnienia odpowiednich świadczeń, w przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wad fizycznych produktu. Warto dodać, że jest to dobrowolna deklaracja i może nią zostać objęta np. tylko jedna cecha produktu.

W praktyce jedynymi dokumentami, które dają  podstawę do dochodzenia swoich praw, są karty gwarancyjne  wystawiane przez producenta oraz umowa kupna-sprzedaży.

Karta i certyfikaty

W przypadku dokumentu gwarancyjnego przepisy prawa zostały unormowane tylko w określonym zakresie. Ustawa nakłada obowiązek zawarcia w niej nazwy i adresu gwaranta, zasięgu terytorialnego, jaki obejmuje gwarancja, oraz okresu jej obowiązywania.

Żaden dokument gwarancyjny nie określa zatem trwałości materiału budowlanego (czyli czasu od procesu produkcji do całkowitego zużycia materiału), a tylko okres, w którym producent lub sprzedawca odpowiadają za jego odpowiednią jakość.

Renomowane produkty mają certyfikaty i aprobaty techniczne. Warto więc o nie pytać w momencie podejmowania decyzji o zakupie danego materiału.

Posiadanie dokumentu potwierdzającego gwarancję (z którym koniecznie  trzeba się zapoznać) daje możliwość reklamacji.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie tylko okres gwarancji

Silna konkurencja na rynku budowlanym sprawia, że producenci chcąc przyciągnąć klientów, deklarują bardzo długie okresy gwarancyjne. Przy zakupie np. blachodachówki warto przyjrzeć się kilku szczegółom:

- jakie cechy produktu objęte są gwarancją,

- czy producent przeprowadza badania jakości materiałów, które poparte są odpowiednimi certyfikatami,

- czy sam produkuje, czy zleca innej firmie wykonanie materiałów,

- czy do produktu dołączona jest instrukcja montażu bądź składowania materiału.

Nie zawsze winny sprzedawca

Bywa tak, że odpowiedzialność za zły stan produktu ponosi klient. W takiej sytuacji gwarancja może zostać nieuznana. Warto zatem stosować się do szczegółowych wytycznych producentów oraz instrukcji. Na co, zdaniem przedsiębiorców, konsument powinien zwracać w szczególności uwagę?

Na pewno montaż produktu należy powierzać profesjonalnym ekipom budowlanym. Trzeba  też pamiętać o właściwym składowaniu oraz transporcie. Niezastosowanie się do zaleceń producentów może być bowiem przyczyną uszkodzenia materiału.

Komentarz

Prawo nie nakłada obowiązku wystawienia przez przedsiębiorcę dokumentu potwierdzającego gwarancję na dany materiał. Sprzedawca odpowiada jednak za niezgodność towaru z umową, gdy zostanie ona stwierdzona w okresie do dwóch lat od wydania produktu kupującemu. W przypadku materiałów dachowych wady często ujawniają się właśnie w tym czasie.

Budowa siedziby firmy czy domu to inwestycje niezwykle kosztowne i czasochłonne. Aby ustrzec się przed ewentualnymi problemami, lepiej od razu zrezygnować z zakupu produktów pochodzących z nieznanego źródła i od nieznanego  przedsiębiorcy, nawet jeżeli  te markowe  są nieco  droższe. Podobnie należy postąpić w przypadku ekip budowlanych.

Zanim zdecydujemy się na umowę z konkretną firmą, warto  zasięgnąć opinii osób, które już korzystały z  jej usług. W przeciwnym  razie może się okazać, że zamiast oszczędności, na które  liczymy, pojawią się dodatkowe koszty. Nie mówiąc już o przestoju na placu budowy.

Autor jest dyrektorem ds. jakości i certyfikacji firmy Blachy Pruszyński

Zobacz więcej :

Dobra Firma

»

Firma

»

Umowy gospodarcze

»

Umowy budowlane

Dobra Firma

»

Firma

»

Firma - klient

Prawo dla Ciebie

»

Konsumenci

»

Umowy

Prawo dla Ciebie

»

Konsumenci

»

Reklamacja i rezygnacja z umowy