„Niniejsza poprawka zakazuje importu ropy naftowej i produktów ropopochodnych, węgla i produktów węglowych oraz złota, a także zakupu i dostaw bezpośrednio lub pośrednio, tych produktów… Zakaz importu złota wszedł w życie 21 lipca zakaz importu węgla wejdzie w życie 10 sierpnia 2022 r., a zakaz importu ropy wejdzie w życie 31 grudnia 2022 r. – czytamy w dokumencie opublikowanym na stronie brytyjskiego rządu.

Przepis o zakazie importu węgla z Rosji jest również uwzględniony w piątej rundzie sankcji UE. Embargo UE wejdzie w życie także w sierpniu. Po ogłoszeniu zakazu importu energii europejscy eksporterzy zwiększyli w maju zakupy rosyjskiego węgla do 4,7 mln ton w maju 2022 r. (80 proc. więcej niż w kwietniu).

Wielka Brytania cały potrzebny węgiel importuje. Natomiast ropę przy zapotrzebowaniu 1,23 mln baryłek dziennie, 0,8 mln b/d wydobywa z własnych złóż Morza Północnego (dane BP za 2021 r).

Czytaj więcej

Obywatele Zachodu chcą zerwania gospodarczego z Rosją. Polska na czele