Jak czytamy w komunikacie decyzja o otwarciu postępowania wynika z potrzeby ochrony praw i interesów spółki oraz akcjonariuszy. -Spółka podjęła decyzję o konieczności podjęcia istotnych działań restrukturyzacyjnych, zmierzających do poprawy sytuacji finansowej spółki i uniknięcia ogłoszenia upadłości – podaje raport bieżący.

Alma skorygowała również swoje prognozy wyników na 2016 r. Według aktualnej wersji przychody spółki wyniosą 660 mln zł, a nie ponad 900, jak zakładano w marcu tego roku. Firma zrezygnowała z podawania wyniku netto – według wcześniejszej prognozy miało to być ponad 7 mln zł zysku.

Jak podaje raport bieżący zarząd zdecydował się na korektę, uwzględniając wielkość sprzedaży w okresie dwóch miesięcy trzeciego kwartału roku i poziom zrealizowanej sprzedaży w pierwszej połowie września 2016 r. Korekta zakłada, że w spółce zostaną wprowadzone "znaczne zmiany w jej funkcjonowaniu i nie powstaną oraz nie ujawnią się okoliczności negatywne".

Spółka liczy sie bowiem z brakiem pełnych dostaw do sklepów ze względu na powstałe opóźnienia w płatnościach, kosztów zamknięcia znacznej ilości nierentownych sklepów, czy sprzedaży aktywów spółki po cenie niższej niż ich wartość godziwa.