Kończąc ósmy przegląd rada oceniła, że program jest prawidłowo realizowany, a wszystkie ilościowe kryteria osiągnęły swe poziomy do końca marca 2024”. Utrzymanie postępu będzie wymagać poprawy jakości fiskalnych działań dostosowawczych, podjęcia kroków w kierunku wzmocnionych ram polityki pieniężnej i dewizowej oraz wdrożenie reform na rzecz refom — stwierdził Fundusz w komunikacie. Podkreślił też konieczność kontynuowania starań wspierających osoby wymagające specjalnej troski, rozszerzających poparcie polityczne i zapewniających podejmowanie elastycznych decyzji.

Przed ogłoszeniem decyzji władz MFW argentyński Senat zatwierdził bez sprzeciwu pakiet reform dotychczasowych przepisów, jakie postanowił wprowadzić prezydent Javier Milei, który uzyskał w ten sposób pierwszy raz od 6 miesięcy poparcie parlamentu. Ten skrajnie liberalny prezydent przedstawiający się jako anarcho-kapitalista zapowiedział zatrzymanie spadku gospodarczego Argentyny, zlikwidowanie deficytu budżetowego i ogłosił program cięcia wydatków publicznych i zbicia inflacji, która jest trzycyfrowa. — podała AFP.

Zatwierdzenie wypłaty pierwszej transzy 793 mln dolarów z uzgodnionego programu 44 mld ogłoszono następnego dnia po podaniu przez urząd statystyczny INDEC, że inflacja w maju wyniosła 4,2 proc, była najmniejsza od 2,5 roku. W ciągu roku wyniosła jednak 276,4 proc., wzrost cen przyspieszył od końca 2023 r. po dewaluacji peso.

Przyjęte przez parlament przepisy przewidują prywatyzację co najmniej 10 przedsiębiorstw państwowych zamiast ok. 40, m.in. narodowego przewoźnika Aerolineas Argentinas, elastyczny rynek pracy, zachęty dla inwestycji zagranicznych powyżej 200 mln dolarów, budzących jednak kontrowersje, bo przewidują ulgi podatkowo-celne przez 30 lat. Wprowadzone dotąd zmiany pozwoliły poprawić stan rezerw dewizowych, ustabilizować krajową walutę i osiągnąć nadwyżkę budżetową na początku roku. Najpoważniejszym problemem rządu jest zastój gospodarczy i rosnące ubóstwo społeczeństwa — pisze Reuter. MFW przewiduje, że w tym roku gospodarka Argentyny skurczy się o 2,8 proc. po spadku o 1,6 proc. w 2023 r.