Premier Donald Tusk powołał na wniosek minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski Krzysztofa Bolestę na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Będzie on nadzorował departamenty elektromobilności i gospodarki wodorowej oraz departament funduszy europejskich.

To mianowany urzędnik Komisji Europejskiej, w której pracował od 2004 r. do 2012 r., a także w latach 2020-2024. Od 2000 r. do 2004 r. wspierał negocjacje akcesyjne oraz dostosowania Polski do wymagań UE w obszarach „energia” oraz „badania i rozwój”.

Czytaj więcej

Prezes Enei odwołany. Paweł Majewski żegna się ze stanowiskiem

W latach 2012-2015 był członkiem gabinetu politycznego dwóch polskich Ministrów Środowiska oraz członkiem rady nadzorczej regionalnego oddziału Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Był też negocjatorem drugiego europejskiego pakietu energetyczno-klimatycznego. Pełnił ponadto funkcję doradcy Prezydenta RP na COP19 (Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu).

Skład kierownictwa resortu klimatu i środowiska składa się obecnie z 9 osób.