Taką zmianę przewiduje wchodzące w życie rozporządzenie w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Zgodnie z dotychczasowymi regulacjami placówka miała zapewnić pobyt 30 osobom. Obecnie preferowane jest tworzenie małych domów. Według nowego rozporządzenia standard usług obejmuje pobyt, jak też natychmiastową pomoc psychologiczną, wsparcie terapeutyczne i poradnictwo, w szczególności psychologiczne, prawne i socjalne. Pobyt w placówce może trwać rok, a w uzasadnionych przypadkach 18 miesięcy.

Czytaj więcej

Samotna matka z prawem głosu

– Większość wymogów była już przez nas spełniana. Pozytywną zmianą jest możliwość przedłużenia pobytu, co może się przełożyć na zwiększenie szans na usamodzielnienie mieszkańców – mówi Urszula Mroczek, kierownik Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Dziećmi i Kobiet w Ciąży Etezja.

Rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 17 stycznia 2022 r. DzU z 24 stycznia 2022 r., poz. 150