Rusza program wsparcia zwiększania dostępności

W  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości startuje nabór wniosków w ramach konkursu „Dostępność szansą na rozwój 3” finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021–2027.

Publikacja: 12.06.2024 04:30

Projekt ma zapewnić osobom o szczególnych potrzebach większą samodzielność i niezależność, tym samym

Projekt ma zapewnić osobom o szczególnych potrzebach większą samodzielność i niezależność, tym samym lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie

Foto: AdobeStock

Program jest skierowany do podmiotów, które mają na celu poprawę dostępności i uniwersalnego projektowania towarów oraz usług dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Głównym celem naboru „Dostępność szansą na rozwój 3” jest wsparcie projektów zwiększających świadomość i kompetencje w zakresie dostępności, w tym uniwersalnego projektowania. Projekt ma ukazać przedsiębiorcom, że wprowadzenie takich rozwiązań zapewni osobom o szczególnych potrzebach większą samodzielność i niezależność, tym samym lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie, a w rezultacie również większy popyt na usługi czy produkty spełniające normy dostępności.

Przykładami produktów zgodnych z zasadami uniwersalnego projektowania są np.: uchwyty dla osób lewo- i praworęcznych; witryna sklepu internetowego umożliwiająca zwiększenie kontrastu i powiększenie czcionki czy odczytanie treści; duże i łatwe do odróżnienia za pomocą wzroku lub dotyku przyciski w urządzeniach typu winda, telefon, bankomat; drzwi przesuwne w sklepach itp.

– Nabór „Dostępność szansą na rozwój 3” zakłada realizację usług szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców zainteresowanych poszerzeniem swojej oferty o tego typu produkty czy usługi. Do realizacji projektu mogą zgłaszać się m.in. przedsiębiorcy, organizacje działające na rzecz zatrudnienia czy rozwoju gospodarczego, a także uczelnie czy partnerzy społeczni – tłumaczy PARP. – Kluczowe jest to, aby wnioskodawcy posiadali potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji projektu szkoleniowo-doradczego w obszarze dostępności – dodaje.

W ramach projektu do wyboru będą dwa warianty szkolenia: wariant polegający na uczestnictwie w szkoleniach ogólnych, specjalistycznych oraz doradztwie związanym bezpośrednio z tematyką szkoleń oraz wariant doradztwa przeznaczonego dla przedsiębiorców, którzy posiadają podstawową wiedzę w zakresie dostępności i potrzebują omówienia konkretnych przypadków dotyczących uniwersalnego projektowania produktów lub usług, wynikających z rodzaju prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

PARP zaznacza, że beneficjenci oraz wszystkie instytucje wdrażające program „Dostępność szansą na rozwój 3” zobowiązane są do przestrzegania horyzontalnych zasad równościowych: zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także zasady równości kobiet i mężczyzn. Dodatkowo, na każdym etapie realizacji, projekty dofinansowane w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 muszą być zgodne z Kartą praw podstawowych i konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (KPON).

PARP dzięki środkom z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego oferuje dofinansowanie do 100 proc. kosztów projektu, z maksymalną wartością pojedynczego projektu wynoszącą do 11 428 571 zł. Łączna pula środków dostępna w naborze wynosi 80 mln zł.

Wnioski należy składać od 10 do 24 czerwca 2024 r. za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS (System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS).

Program jest skierowany do podmiotów, które mają na celu poprawę dostępności i uniwersalnego projektowania towarów oraz usług dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Głównym celem naboru „Dostępność szansą na rozwój 3” jest wsparcie projektów zwiększających świadomość i kompetencje w zakresie dostępności, w tym uniwersalnego projektowania. Projekt ma ukazać przedsiębiorcom, że wprowadzenie takich rozwiązań zapewni osobom o szczególnych potrzebach większą samodzielność i niezależność, tym samym lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie, a w rezultacie również większy popyt na usługi czy produkty spełniające normy dostępności.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Aleksander Mokrzycki: W Europie aktywa coraz częściej są lokowane na rynku prywatnym
Finanse
Forum Funduszy: nowe horyzonty w zarządzaniu aktywami
Finanse
Nie bójmy się być architektami rynkowymi w zmieniającym się otoczeniu
Finanse
Nowy porządek świata. Co dalej z Zachodem i wojna o mózgi
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Finanse
Ruszyło XVIII Forum Funduszy
Finanse
Małgorzata Rusewicz, IZFiA, IGTE: Kluczowy wybór priorytetów