Za utrudnianie restrukturyzacji i upadłości nawet wyrok karny

Dłużnik i osoby go reprezentujące, które w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym nie wykonują swoich obowiązków, muszą liczyć się nie tylko z odpowiedzialnością cywilną, ale też karną. W szczególności gdy ich działania nakierowane są na szkodę wierzycieli.

Publikacja: 08.02.2024 02:00

Za utrudnianie restrukturyzacji i upadłości nawet wyrok karny

Foto: Adobe Stock

Niejako już na przedpolu postępowania upadłościowego – w odniesieniu do dłużników będących spółkami handlowymi – karą grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności do roku zagrożony jest brak zgłoszenia w stosownym terminie wniosku o upadłość (art. 586 k.s.h.). Termin na zgłoszenie wniosku o upadłość wynosi 30 dni od dnia powstania po stronie dłużnika stanu niewypłacalności (art. 21 ust. 1 w zw. z art. 10 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, dalej: pr.up.). Niewypłacalność oznacza obiektywną i trwałą niemożność wywiązywania się przez dłużnika ze swoich zobowiązań wobec wszystkich wierzycieli (zgodnie z dominującym poglądem – co najmniej dwóch).

Pozostało 92% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego