Mateusz Pisarski

Zmiany w e-doręczeniach. O czym powinni pamiętać przedsiębiorcy i pełnomocnicy?

Po konsultacjach z przedstawicielami podmiotów, które miały wdrożyć system e-Doręczeń do 10 grudnia br. Minister Cyfryzacji zdecydował o przesunięciu terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z systemu wobec wybranych podmiotów na 30 grudnia br. oraz zapowiedział dalsze przesunięcie maksymalnej daty wdrożenia usługi na dzień 1 stycznia 2025 r.

Konfiskata rozszerzona batem na przedsiębiorców

Wykorzystanie przedsiębiorstwa do osiągnięcia korzyści znacznej wartości z popełnienia przestępstwa może prowadzić do jego konfiskaty nie tylko wobec samego sprawcy przestępstwa popełnionego z jego użyciem, lecz również w stosunku do jego właściciela.

Kryptowaluty jako narzędzie prania brudnych pieniędzy

Anonimowa i zdecentralizowana forma przenoszenia wartości za pomocą kryptowalut powoduje, że mogą być wykorzystywane do prania „brudnych” pieniędzy lub do obchodzenia sankcji gospodarczych.

Manager odpowie za rozporządzanie majątkiem spółki na szkodę wierzyciela

Za bezpodstawne niezaspokojenie roszczeń wierzycieli manager może trafić do więzienia nawet na osiem lat. Ale kary finansowe lub pozbawienia wolności grożą mu też za inne działania na niekorzyść wierzycieli.

Przyszłość pozwów WIBOR-owych: Czy mogą okazać się skuteczne?

Wzrost obciążeń kredytobiorców wywołany podwyżkami stóp procentowych oraz utrzymującą się inflacją nasilił kierowane do banków roszczenia oparte na kwestionowaniu prawidłowości wskaźnika WIBOR.