Wnioski o środki unijne – uwaga na różnice w procedurach konkursowych

Przedsiębiorca nie otrzyma dofinansowania na realizację projektu, jeżeli złoży wniosek po terminie lub w niewłaściwym trybie. Każdy konkurs rządzi się własnymi prawami. Zasady znane z prawa administracyjnego mają tu zastosowanie w niewielkim zakresie.

Publikacja: 26.01.2024 02:00

Wnioski o środki unijne – uwaga na różnice w procedurach konkursowych

Foto: Adobe Stock

Regulamin naboru to obowiązkowa lektura każdego, kto zamierza ubiegać się o wsparcie unijne. Bez znajomości procedury ustalonej przez wybraną instytucję, nie da się przejść procesu selekcji z wynikiem pozytywnym. W ustawie z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (dalej „ustawa”) sformułowano kilka obowiązków i gwarancji procesowych, pozostawiając szczegółowe decyzje organizatorom konkursów. Przepisy rozstrzygają podstawowe kwestie dotyczące m.in. konieczności składania wniosków za pośrednictwem systemu informatycznego, minimalnego czasu trwania konkursu (art. 52 ust. 1 i 3), zasad zatwierdzania i informowania o wynikach oceny projektów (art. 56) oraz przesłanek unieważnienia postępowania konkursowego (art. 58). Niezbędnym warunkiem przeprowadzenia konkursu przez każdą instytucję jest opracowanie i opublikowanie regulaminu na stronach programu i ogólnopolskim portalu internetowym. Z mocy ustawy każdy regulamin obowiązujący w trybie konkurencyjnym musi zawierać wskazanie sposobu wyboru projektów do dofinansowania oraz opis procedury oceny projektów.

Pozostało 88% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego