Starania samorządów o zwrot podatku nie zawsze mają sens

Dużą pokusą dla samorządów mogą być zabiegi o odzyskanie VAT po wyroku TSUE. Eksperci radzą jednak sprawdzić opłacalność takiej operacji.

Publikacja: 07.04.2023 03:00

Starania samorządów o zwrot podatku nie zawsze mają sens

Foto: Adobe Stock

Wydane 30 marca dwa wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczyły częstych w ostatnich latach działań gmin, związanych z inwestycjami proekologicznymi. Chodziło o montaż systemów odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach mieszkańców (sygn. C-612/21) oraz o usuwanie azbestu z tychże (sygn. C-616/21). Trybunał orzekł – wbrew wielu wydawanym wcześniej interpretacjom – że takie czynności nie są działalnością gospodarczą, a zatem nie podlegają VAT.

Takie wyroki, choć pozornie uwalniające od podatku, nie oznaczają jednak, że gminy gremialnie zaczną starać się o zwroty zapłaconego VAT. Pytani przez „Rzeczpospolitą” eksperci wskazują na różnorakie następstwa tych wyroków. Wiele przy tym zależy od tego, jak wyglądały rozliczenia takich inwestycji. Często wymiana dachu z eternitowego na blaszany czy budowa paneli fotowoltaicznych bywa finansowana z dotacji unijnych, pokrywających np. 75 proc. inwestycji. Pozostałe 25 proc. wpłaca gminie właściciel nieruchomości, a gmina zatrudnia firmę budowlaną jako podwykonawcę. I właśnie od wpłat osób, u których instalowano nowoczesne ekologiczne rozwiązania, gminy w niektórych przypadkach naliczały VAT. TSUE uznał jednak, że taka usługa gminy jest wykonaniem jej funkcji jako organu administracji, nie powinna więc podlegać VAT.

Czytaj więcej

TSUE: gmina zakładająca fotowoltaikę i usuwająca azbest nie musi płacić VAT

Warto skalkulować zawczasu

Jak zauważa Wojciech Gede, dyrektor w departamencie podatkowym w PwC, wprawdzie wyroki TSUE wyznaczyły kierunek zasad opodatkowania proekologicznych inwestycji samorządów, ale przed sądami administracyjnymi toczy się wiele sporów o to, czy takie usługi powinny podlegać VAT.

– W każdym takim przypadku stan faktyczny pod kątem konstrukcji finansowej może być nieco inny od spraw, które rozstrzygnął TSUE – zauważa ekspert. Dodaje, że samorządy będą musiały podjąć decyzję o dalszych krokach związanych z inwestycjami, na które otrzymały dofinansowania.

– Decyzje te powinny uwzględniać nie tylko interes finansowy gminy, ale również fakt, czy inwestycja została np. zabezpieczona interpretacją indywidualną potwierdzającą prawo do odliczenia podatku naliczonego – przypomina Wojciech Gede.

Ostrożność decyzyjna się przyda choćby dlatego, że nawet jeśli powstanie możliwość odzyskania VAT zapłaconego od takich usług, to konieczne będzie wsteczne korygowanie podatku naliczonego od zakupów związanych z tymi usługami. Konkretnie – z faktur wystawianych przez firmy budowlane, praktycznie wykonujące ekologiczne inwestycje. Może się zatem okazać, że bilans takiej operacji jest zerowy, bo i odzyskany VAT trzeba by zrównoważyć korektą, z której wynika brak możliwości odliczenia podatku. Na dodatek taka operacja niejednokrotnie wymagałaby dodatkowego wkładu pracy urzędników odpowiedzialnych za finanse w gminach.

Na ważny aspekt sprawy zwraca uwagę Adam Bartosiewicz, doradca podatkowy w Gardens Tax & Legal. Chodzi o rozliczenia VAT sprzed kilku lat, gdy usługi budowlane były objęte tzw. odwrotnym obciążeniem.

– Sądy administracyjne, a także organy podatkowe prowadzą dziś wiele postępowań dotyczących właśnie tego systemu. Nie było do końca uregulowane, kto ma ten VAT naliczać: gmina jako inwestor czy wykonawca będący firmą budowlaną. Zresztą w tych sprawach różne rozliczenia trwają do dziś i faktury za te usługi sprzed lat wciąż są wystawiane lub korygowane – zauważa Bartosiewicz.

Eksperci wskazują, że w tej sprawie rozsądnym wyjściem byłoby wydanie przez ministra finansów interpretacji ogólnej. Gdyby zalegalizowała ona dotychczasowe praktyki naliczania VAT, to powinna też zagwarantować, by korekty rozliczeń z okresu sprzed wydania takiej interpretacji były dokonywane według zasad przyjętych przez gminę w przeszłości.

Wyroki TSUE nie powinny natomiast wpłynąć na sytuację firm budowlanych dostarczających usługi związane czy to z budową paneli fotowoltaicznych czy z usuwaniem azbestu.

Głos ministra pożądany

– Świadczone przez nich usługi są najczęściej klasycznymi usługami budowlanymi, podlegającymi VAT – zauważa Wojciech Gede.

Choć wyrok TSUE jest ważnym rozstrzygnięciem w tej sprawie, to wiele gmin uzyskało w poprzednich latach interpretacje indywidualne, przewidujące, że w takich sytuacjach należy naliczać VAT. Takie gminy powinny wciąż korzystać z ochrony, jaką dają im te interpretacje, przewidujące, że gminy w takich sytuacjach są podatnikiem VAT.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Janina Fornalik doradca podatkowy, partner w MDDP

Po wyrokach TSUE w sprawie gmin minister finansów powinien wydać interpretację ogólną mówiącą, że od dnia wydania wyroku przez TSUE nie powinno się naliczać VAT od usług, których dotyczył wyrok, a w konsekwencji także od otrzymanych dotacji. Równocześnie minister mógłby wskazać, że rozliczeń z przeszłości nie należy korygować i organy nie będą kwestionować odliczenia VAT naliczonego. Takie interpretacje przewidujące „grubą linię” w rozliczeniach były już wydawane przez MF po przełomowych wyrokach TSUE w sprawach np. refakturowania ubezpieczenia na leasingobiorcę, opłat reprograficznych czy komorników. Taka interpretacja nie może jednak zabronić korekty rozliczeń VAT, gdyby gmina z jakiegoś powodu chciała jej dokonać.

Wydane 30 marca dwa wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczyły częstych w ostatnich latach działań gmin, związanych z inwestycjami proekologicznymi. Chodziło o montaż systemów odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach mieszkańców (sygn. C-612/21) oraz o usuwanie azbestu z tychże (sygn. C-616/21). Trybunał orzekł – wbrew wielu wydawanym wcześniej interpretacjom – że takie czynności nie są działalnością gospodarczą, a zatem nie podlegają VAT.

Takie wyroki, choć pozornie uwalniające od podatku, nie oznaczają jednak, że gminy gremialnie zaczną starać się o zwroty zapłaconego VAT. Pytani przez „Rzeczpospolitą” eksperci wskazują na różnorakie następstwa tych wyroków. Wiele przy tym zależy od tego, jak wyglądały rozliczenia takich inwestycji. Często wymiana dachu z eternitowego na blaszany czy budowa paneli fotowoltaicznych bywa finansowana z dotacji unijnych, pokrywających np. 75 proc. inwestycji. Pozostałe 25 proc. wpłaca gminie właściciel nieruchomości, a gmina zatrudnia firmę budowlaną jako podwykonawcę. I właśnie od wpłat osób, u których instalowano nowoczesne ekologiczne rozwiązania, gminy w niektórych przypadkach naliczały VAT. TSUE uznał jednak, że taka usługa gminy jest wykonaniem jej funkcji jako organu administracji, nie powinna więc podlegać VAT.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Prawo drogowe
Nowe fakty ws. wypadku na A1. Będą zarzuty dla kierowcy BMW
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej