Jak wynika z Barometru Polskiego Rynku Pracy przedstawionego przez Personnel Service, aż 66 proc. pracowników dobrze lub bardzo dobrze ocenia swoją sytuację na rynku pracy, a utraty pracy boi się 18 proc. badanych.

Tymczasem na koniec 2022 r. po raz pierwszy od wielu lat liczba nowych miejsc pracy w gospodarce była mniejsza niż rok wcześniej. Spadała też, co pokazują dane GUS, liczba wakatów. A 48 proc. przedsiębiorców, według raportu Personnel Service, obawiało się pogorszenia swojej sytuacji. Najwięcej obaw mają firmy usługowe, handlowe i przedstawiciele administracji publicznej (powyżej 50 proc. wskazań), a najmniej transportowe (32 proc.).