Polacy nie są nazbyt zadowoleni z wyników IKE w tym roku

Poprzedni rok był udany dla inwestorów (WIG wzbił się nawet na rekordowy poziom), jednak posiadacze Indywidualnych Kont Emerytalnych nie należą do osób najbardziej zadowolonych ze stóp zwrotu osiągniętych na IKE – wynika z ogólnopolskiej ankiety.

Publikacja: 05.12.2022 03:00

Polacy nie są nazbyt zadowoleni z wyników IKE w tym roku

Foto: Adobe Stock

W badaniu przeprowadzonym przez prof. Krzysztofa Waliszewskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz członka rady doradczej Finax uczestnicy IKE ocenili osiągnięte w 2021 r. stopy zwrotu na 6,62 pkt w dziesięciostopniowej skali.

Tymczasem mediana stopy zwrotu z IKE w grupie badanej wyniosła w zeszłym roku 7 proc. przy średniej 9,4 proc. (dla porównania WIG zyskał w tym czasie 21,52 proc.). Blisko 82 proc. osób miało w poprzednim roku dodatnią stopę zwrotu na IKE, 9,3 proc. – zerową, zaś 9 proc. musiało pogodzić się ze stratą. W IKE prowadzonych przez banki mediana sięgnęła 4 proc., przez TFI – 4,5 proc., zaś w przypadku kont prowadzonych przez towarzystwa ubezpieczeń na życie bądź domy maklerskie było to po 8 proc.

Większość ankietowanych była niezadowolona z wyników IKE, co zdaniem Waliszewskiego tworzy pole do oczekiwanej poprawy wyników IKE ze strony instytucji finansowych je prowadzących.

Czytaj więcej

Limity wpłat na IKE i IKZE w 2023 roku. Wstępne wyliczenia

Badane osoby w ramach IKE najwięcej inwestowały w fundusze ETF, a następnie w akcje, a w przypadku planów inwestycyjnych w ramach OIPE zdecydowana większość (ponad 80 proc.) preferuje fundusze ETF, zaś w dalszej kolejności akcje globalne (ponad 50 proc). Większość osób wpłaca na IKE tyle, ile wynosi maksymalny ustawowy limit wpłat dla skorzystania z preferencji podatkowych.

Przyszli emeryci, którzy samodzielnie decydowali o składzie portfela IKE, byli w większym stopniu zadowoleni z wyników oraz większą wagę – w przypadku dobrowolnego produktu do gromadzenia kapitału emerytalnego – przywiązywali do preferencji podatkowych i bezpieczeństwa środków.

Waliszewski zwraca uwagę, że poziom dobrowolnych oszczędności emerytalnych (wyrażony jako procent PKB) w Polsce należy do najniższych spośród krajów OECD. Z kolei stopa oszczędności (udział w zarobkach) w Polsce sięga 8,8 proc. i należy do jednej z niższych w krajach UE. „Postępujące przemiany demograficzne będą czyniły państwowy system emerytalny coraz mniej wydolnym, co będzie się przejawiało w drastycznie malejącej stopie zastąpienia” – przewiduje Waliszewski. Jak zauważa, w krajowym systemie emerytalnym istnieje szereg instrumentów finansowych umożliwiających oszczędzanie na starość, jednak nie są one bardzo popularne wśród pracujących – partycypacja w ramach III filaru jest poniżej 20 proc.

Finanse
Łatwiej o kredyty z EBI na obronność
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Finanse
Tomasz Bursa, wiceprezes OPTI TFI: Lepsza szybka korekta
Finanse
Idą dopłaty, aktywa PPK w górę, mało uczestników
Finanse
Samorządy z trudem odzyskują długi od nierzetelnych mieszkańców
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Finanse
Wielkanocny rekord złota na fali bliskiego cięcia stóp przez Fed