Skąd pieniądze na dach kościoła

Czy w ramach funduszu sołeckiego można finansować remont dachu zabytkowego kościoła – pyta wójt.

Publikacja: 28.11.2022 22:32

Skąd pieniądze na dach kościoła

Foto: Adobe Stock

Należy zacząć od analizy przepisów ustawy z 21 lutego 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.). W ustawie tej w art. 2 zawarto przepisy dotyczące funduszu sołeckiego. Wynika z nich, że rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących specjalny fundusz. Nie jest to fundusz celowy w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 5, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.

Pozostało 83% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja