Silny dolar, zwiastujący utrzymanie jastrzębiej polityki Rezerwy Federalnej, jest sporym problemem dla innych walut i giełd, ale i mocno odbija się na surowcach – w tym złocie, którego notowania w ostatnich dniach balansują na granicy około 10-proc. zniżki od początku roku. We wrześniu traciły praktycznie wszystkie aktywa, w tym fundusze metali szlachetnych, które mogą okazać się jedną z najgorszych inwestycji mijającego miesiąca.

Według ostatnich wycen funduszy średnia strata w grupie metali szlachetnych sięga we wrześniu ponad 4 proc. – co powiększa tegoroczne zniżki do 22 proc. – przy czym straty najsłabszych produktów są dwucyfrowe. Dla porównania przeciętne wyniki funduszy akcji polskich uniwersalnych sięgają 4,3 proc. pod kreską, akcji zaś globalnych rynków rozwiniętych oraz amerykańskich – nieco ponad 7 proc. Spore straty przyniosły też inwestycje w obligacje skarbowe – portfele złożone z papierów krótkoterminowych na ten moment są przeciętnie 0,1 proc. pod kreską, produkty obligacji długoterminowych przyniosły ok. 1,56 proc. spadku.

Wyniki te pewnie będą jeszcze słabsze, jeśli w wycenach zostanie uwzględniona czwartkowa sesja, bardzo ciężka dla krajowego rynku akcji i obligacji.