Wykonawca nie może płacić za zaniechania zamawiającego

W pewnych przypadkach jeśli zamawiający nie wykluczy wykonawcy z postępowania za dane uchybienie, pozbawi się tego prawa również w kolejnych przetargach. Zaniechania zamawiającego z przeszłości nie mogą obciążać wykonawcy w przyszłości.

Publikacja: 08.09.2022 21:34

Wykonawca nie może płacić za zaniechania zamawiającego

Foto: Adobe Stock

Niepisaną zasadą obowiązującą na gruncie ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej „PZP”) jest ta, że każde postępowanie, nawet prowadzone w tym samym czasie, stanowi odrębną całość. Tym samym decyzje zamawiającego z jednego postępowania – co do zasady – nie dotyczą tego samego lub innych zamawiających w innych postępowaniach. Co do zasady, ponieważ od ww. zasady występują pewne wyjątki, kiedy to określone działania lub zaniechania wykonawcy z przeszłości, mogą oddziaływać na jego sytuację w kolejnych postępowaniach.

Pozostało 96% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego