Restrukturyzacja firm ma być bardziej przejrzysta

Precyzyjne określenie przesłanek szybkiego ustalenia trudności przedsiębiorcy i płynności finansowej, następnie odpowiednich działań naprawczych, o ile są możliwe i słuszne – to cel złożonego właśnie projektu noweli prawa restrukturyzacyjnego.

Publikacja: 05.07.2022 07:18

Restrukturyzacja firm ma być bardziej przejrzysta

Foto: Adobe Stock

W przeciwnym razie ma być podejmowana jak najszybsza likwidacja przedsiębiorcy z zachowaniem praw wierzycieli, tj. zaspokojeniem ich roszczeń rzetelne i możliwie największe.

Nowela prawa restrukturyzacyjnego autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości idzie za wskazaniami dyrektywy 2019/1023, za której wdrożenie ma odpowiadać wiceminister Sebastian Kaleta.

Projekt przewiduje m.in. mechanizmy alarmowe, gdy dłużnik nie dokonał określonych płatności; zachęty dla osób mających stosowne informacje o dłużniku, takich jak księgowi, organy podatkowe lub organy ds. zabezpieczenia społecznego, aby mu sygnalizowały niekorzystne zmiany.

Ma być zapewniony niewypłacalnym przedsiębiorcom dostęp do choćby jednego postępowania, które może prowadzić do całkowitego umorzenia długów, a więc uniemożliwiać egzekucję, naturalnie po sprzedaży majątku lub sporządzeniu planu spłaty wierzycieli. Ma być wyraźne rozróżnienie postępowań restrukturyzacji zapobiegawczej (o zatwierdzenie układu, układowe) od postępowania sanacyjnego. Charakteryzuje się ono możliwością prowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia i restrukturyzacji majątku dłużnika, co sprawia, że postępowanie to wykracza poza pozostałe postępowania restrukturyzacyjne i zbliża się do upadłościowego.

Czytaj więcej

Dla kogo restrukturyzacja? Pięć ważnych pytań i odpowiedzi

Wreszcie plan restrukturyzacji ma wskazywać, jakie skutki restrukturyzacja będzie mieć dla zatrudnienia w przedsiębiorstwie, dane o konsultacjach z przedstawicielami pracowników.

– Te zmiany uatrakcyjniają postępowanie o zatwierdzenie układu. Należy tylko żałować, że nowelizacja, która weszła w życie pod koniec 2021 r., miała tyle niewłaściwych regulacji. Jest spóźniona – powinna być już uchwalona i wejść w życie w lipcu – ocenia sędzia Cezary Zalewski, były szef warszawskiego Sądu Upadłościowego.

Na opóźnienie implementacji zwraca też uwagę Paweł Kuglarz, radca prawny, członek grupy ekspertów KE do przygotowania dyrektywy o harmonizacji prawa upadłościowego (materialnego). Dodaje, że Bruksela już zapowiada możliwość wszczęcia postępowania sankcyjnego z tego powodu. Mówi też, że nowela jest okazją, aby jednocześnie naprawić Rejestr Dłużników, jego system informatyczny i czasowo dopuścić możliwości składania tam pism także w formie papierowej.

Planowane wejście w życie noweli to 18 miesięcy od jej ogłoszenia.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne.

W przeciwnym razie ma być podejmowana jak najszybsza likwidacja przedsiębiorcy z zachowaniem praw wierzycieli, tj. zaspokojeniem ich roszczeń rzetelne i możliwie największe.

Nowela prawa restrukturyzacyjnego autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości idzie za wskazaniami dyrektywy 2019/1023, za której wdrożenie ma odpowiadać wiceminister Sebastian Kaleta.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt