W przeciwnym razie ma być podejmowana jak najszybsza likwidacja przedsiębiorcy z zachowaniem praw wierzycieli, tj. zaspokojeniem ich roszczeń rzetelne i możliwie największe.

Nowela prawa restrukturyzacyjnego autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości idzie za wskazaniami dyrektywy 2019/1023, za której wdrożenie ma odpowiadać wiceminister Sebastian Kaleta.

Projekt przewiduje m.in. mechanizmy alarmowe, gdy dłużnik nie dokonał określonych płatności; zachęty dla osób mających stosowne informacje o dłużniku, takich jak księgowi, organy podatkowe lub organy ds. zabezpieczenia społecznego, aby mu sygnalizowały niekorzystne zmiany.

Ma być zapewniony niewypłacalnym przedsiębiorcom dostęp do choćby jednego postępowania, które może prowadzić do całkowitego umorzenia długów, a więc uniemożliwiać egzekucję, naturalnie po sprzedaży majątku lub sporządzeniu planu spłaty wierzycieli. Ma być wyraźne rozróżnienie postępowań restrukturyzacji zapobiegawczej (o zatwierdzenie układu, układowe) od postępowania sanacyjnego. Charakteryzuje się ono możliwością prowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia i restrukturyzacji majątku dłużnika, co sprawia, że postępowanie to wykracza poza pozostałe postępowania restrukturyzacyjne i zbliża się do upadłościowego.

Czytaj więcej

Dla kogo restrukturyzacja? Pięć ważnych pytań i odpowiedzi

Wreszcie plan restrukturyzacji ma wskazywać, jakie skutki restrukturyzacja będzie mieć dla zatrudnienia w przedsiębiorstwie, dane o konsultacjach z przedstawicielami pracowników.

– Te zmiany uatrakcyjniają postępowanie o zatwierdzenie układu. Należy tylko żałować, że nowelizacja, która weszła w życie pod koniec 2021 r., miała tyle niewłaściwych regulacji. Jest spóźniona – powinna być już uchwalona i wejść w życie w lipcu – ocenia sędzia Cezary Zalewski, były szef warszawskiego Sądu Upadłościowego.

Na opóźnienie implementacji zwraca też uwagę Paweł Kuglarz, radca prawny, członek grupy ekspertów KE do przygotowania dyrektywy o harmonizacji prawa upadłościowego (materialnego). Dodaje, że Bruksela już zapowiada możliwość wszczęcia postępowania sankcyjnego z tego powodu. Mówi też, że nowela jest okazją, aby jednocześnie naprawić Rejestr Dłużników, jego system informatyczny i czasowo dopuścić możliwości składania tam pism także w formie papierowej.

Planowane wejście w życie noweli to 18 miesięcy od jej ogłoszenia.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne.