Dotyczy to przypadku, gdy spółka nie ma wystarczających środków, aby dokonać zakupu wierzytelność i zapłacić cenę jej sprzedaży. Wierzyciel może wówczas wnieść przysługującą mu wierzytelność do spółki jako wkład niepieniężny (aport). Po tak przeprowadzonej operacji spółka, bez angażowania własnych środków, nabywa wierzytelność. Natomiast dotychczasowy wierzyciel obejmuje udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Finalnie przeniesienie (przelew) wierzytelności następuje bez angażowania środków pieniężnych.