Rodziny, w których występują problemy uzależnień, przemocy, osoby samotnie wychowujące dzieci, w tym walczące o takie prawo z partnerem lub ubiegające się o należne alimenty – to tylko wybrane przykłady sytuacji mogących prowadzić do napięć, zaburzeń, dysfunkcji. Osoby znajdujące się w takich sytuacjach, w tym dzieci żyjące w takim środowisku, często potrzebują fachowej pomocy, aby móc normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Realizacja projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, ma chociaż w pewnym stopniu być odpowiedzią na te potrzeby.