Już prezydent Eisenhower w przemówieniu pożegnalnym ostrzegał przed powstaniem w USA kompleksu militarno-przemysłowego, mogącego zagrozić swobodom demokratycznym. Ale przez lata na pierwsze miejsce wysuwał się doraźny interes gospodarczy USA, a CIA bez skrupułów obalała rządy w innych krajach.

Od lat USA angażują się w konflikty militarne, nie uznając ich za wojny. Używają sił zbrojnych na całym świecie, tworząc w dziesiątkach krajów bazy militarne – oficjalnie działa ich już... 737. Na terenie USA nie ma bazy wojskowej żadnego obcego kraju. Zatarła się granica pomiędzy militaryzmem, a zarabianiem na wojnie.

W 2001 roku Stany Zjednoczone wycofały się z traktatu o ograniczeniu zbrojeń strategicznych, podpisanego jeszcze przez Nixona. Po raz pierwszy w epoce nuklearnej zerwano tak ważną umowę rozbrojeniową. Ameryka stała się największym producentem i handlarzem broni na świecie. A to dopiero początek długiej listy zarzutów, które stawiają jej autorzy ciekawego, dwuczęściowego dokumentu.

tvp info | 23.45 | ŚRODA,

tvp info | czwartek