Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w 2014r. najwięcej kredytobiorców posiadających kredyty konsumpcyjne (ratalne i gotówkowe) jest wśród mieszkańców powiatów leżących w północno-zachodniej Polsce (30 proc.), najmniej zaś w południowo-wschodniej części kraju (23 proc.). Średni udział kredytobiorców dla całej Polski wynosi 26,1 proc., a różnica pomiędzy północno-zachodnią a południowo-wschodnią częścią Polski - 7 punktów procentowych.

Zdaniem prof. Janusza Czapińskiego, który skomentował raport BIK, zjawisko to wiązać można z wieloma czynnikami demograficznymi, kulturowymi i ekonomicznymi. Różnice w poziomie ukredytowienia wiążą się z m.in. z nastawieniem do konsumpcjonizmu. Mieszkańcy Polski północno-zachodniej w większym stopniu są osobami dążącymi do szybkiego zaspokojenia swoich potrzeb materialnych, nastawieni są więc w większym stopniu na konsumpcjonizm. Gospodarstwa domowe tej części kraju są przeciętnie mniej zamożne, co w połączeniu z konsumpcjonizmem sprawia, że częściej kierują się w stronę finansowania oferowanego przez instytucje finansowe, często wyznają zasadę „gdy brakuje ci pieniędzy – pożycz". W efekcie częściej również mają problemy ze spłatą zadłużenia, co bezpośrednio widać w jakości kredytów konsumpcyjnych. - Odmienne podejście przejawiają mieszkańcy część południowo-wschodniej - mniej konsumpcyjne nastawienie do życia, co w efekcie sprzyja odraczaniu potrzeb, zakupów i dostosowaniu ich do realnych możliwości finansowych. To właśnie na południu i wschodzie bardziej powszechny jest styl życia wg zasad „gdy ci brakuje pieniędzy, ogranicz potrzeby i zaciśnij pasa" oraz „dobry zwyczaj, nie pożyczaj". W przypadku kłopotów finansowych w większym stopniu mieszkańcy liczą również na pomoc krewnych, a więc rzadziej zadłużają się w instytucjach finansowych – dodaje prof. Janusz Czapiński.

Najwyższą jakością spłacalności charakteryzują się kredyty konsumpcyjne udzielone mieszkańcom powiatów z południowo-wschodniej Polski – tylko 12,4 proc. jest przeterminowanych powyżej 90 dni. Średnia wartość dla Polski wskaźnika informującego o tym, ile procent kredytobiorców posiada przynajmniej jeden opóźniony kredyt konsumpcyjny powyżej 90 dni to 15 proc. Odmienna sytuacja występuje w przypadku kredytobiorców mieszkających w powiatach leżących w północno-zachodniej Polsce, czyli w tych powiatach, w których najwięcej mieszkańców posiada kredyt ratalny lub gotówkowy. Informacje z bazy BIK–u pokazują bowiem najniższą jakość kredytów konsumpcyjnych udzielonych właśnie mieszkańcom północno – zachodniej Polski.

Warto również wspomnieć, że pomimo obecnie już wysokiego udziału kredytobiorców wśród mieszkańców oraz najwyższego poziomu szkodowości zaciąganych kredytów konsumpcyjnych (najniższej jakości udzielanych kredytów) to właśnie w północno-zachodniej Polsce w 2014 r. odnotowano najwyższe dynamiki sprzedaży kredytów konsumpcyjnych.\

Udział kredytobiorców mierzony jest wskaźnikiem udziału liczby kredytobiorców posiadających przynajmniej jeden czynny kredyt ratalny lub gotówkowy do liczby dorosłych mieszkańców danego powiatu.