Rośnie polski eksport. Największy wzrost w sprzedaży do Ukrainy

Polski eksport po trzech kwartałach 2023 r. był wyższy o 3 proc., zaś bilans wymiany towarowej znalazł się na plusie. Udział Niemiec w eksporcie jest jeszcze większy niż rok temu.

Publikacja: 17.11.2023 13:11

Rośnie polski eksport. Największy wzrost w sprzedaży do Ukrainy

Foto: Bloomberg

GUS przedstawił w piątek dane o obrotach handlowych Polski z zagranicą za trzy kwartały 2023 r. Wartość eksportu w okresie styczeń – wrzesień 2023 r. wyrażonego w euro wyniosła 262,2 mld i w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów ubiegłego roku zwiększyła się o 3 proc. Dość znacząco zmalał import, który wyniósł 252,7 mld euro, co oznacza spadek w ujęciu rok do roku o 6,4 proc. W rezultacie dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 9,5 mld euro, podczas gdy w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. było ujemne, sięgając 15,2 mld euro.

Największa część eksportu (86,7 proc.) trafiła do krajów rozwiniętych, gdzie sprzedaliśmy towary za 227,3 mld euro, w tym 155,5 mld zł warte były dostawy do strefy euro. Zwiększyły się one r/r o 2,5 proc. Udział w eksporcie krajów rozwijających się wyniósł 8,3 proc. (7,9 proc. w okresie styczeń – wrzesień 2022 r.), natomiast jego wartość wzrosła o 8,8 proc. do 21,8 mld euro. Największą dynamikę wzrostu miał jednak eksport do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, który choć znacznie mniejszy – wart był 13,1 mld euro - zwiększył się o 14,1 proc. Zarazem udział tej grupy rynków wzrósł do 5 proc. z 4,5 proc. w pierwszych trzech kwartałach rok temu.

Czytaj więcej

Kotecki: Polska z drugim najwyższym deficytem w UE. Będzie reakcja KE

Import słabł na wszystkich najważniejszych grupach rynków, przy czym gdy ten z krajów rozwiniętych okazał się mniejszy o niespełna 1 proc., to w przypadku krajów Europy Środkowo-Wschodniej zmalał o przeszło dwie trzecie do 5,8 mld euro. Ich udział w okresie styczeń – wrzesień 2023 r. stopniał do zaledwie 2,3 proc. z 6,9 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Znaczący wzrost eksportu Polski do Ukrainy

Najważniejszych partnerem w wymianie towarowej Polski z zagranicą pozostają Niemcy. Z danych GUS wynika, że ich udział w eksporcie zwiększył się do 28 proc. i wyniósł 73,5 mld euro, co w ujęciu rocznym stanowi wzrost o 3,7 proc. Na drugim miejscy znalazły się Czechy, do których wyeksportowaliśmy towary za 16,6 mld euro (spadek o 1,2 proc.), a na trzecim Francja z eksportem za 16,1 mld euro (wzrost o 11,5 proc.). Kolejne miejsca pod względem wielkości sprzedaży polskich towarów zajęły: Wielka Brytania, Włochy, Holandia, USA, Ukraina, Słowacja oraz Hiszpania. Zwraca uwagę bardzo wysoka, 25-procentowa dynamika wzrostu eksportu do Ukrainy, który sięgnął 8,1 mld euro, tyle samo co eksport do USA.

W imporcie dominują Niemcy z 20-procentowym udziałem: w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. sprowadziliśmy z tego kraju towary warte 50,4 mld euro. To mniej niż przed rokiem o 9 proc. Dużo większy, bo blisko 13-procentowy spadek wystąpił w imporcie z Chin, wartym 34,6 mld euro. W pierwszej dziesiątce poszczególnych rynków importowych wzrosty odnotowano w przypadku czterech: USA, Francji, Korei Południowej oraz Norwegii. Przy czym jeśli w dwóch pierwszych z tych krajów były one niewielkie, to import z Korei zwiększył się o prawie jedną piątą i wyniósł 7,4 mld euro, natomiast import z Norwegii podskoczył niemal dwukrotnie do wartości 5,7 mld euro, a udział tego rynku wzrósł do 2,2 proc. z 1,1 proc. w okresie styczeń – wrzesień 2022 r.

Jak podał GUS, w eksporcie największy wzrost dotyczył napojów i tytoniu, maszyn i urządzeń transportowych, żywności i zwierząt żywych oraz różnych wyrobów przemysłowych. W imporcie spadek dotyczył m.in. olejów, tłuszczów, chemikaliów i paliw mineralnych.

GUS przedstawił w piątek dane o obrotach handlowych Polski z zagranicą za trzy kwartały 2023 r. Wartość eksportu w okresie styczeń – wrzesień 2023 r. wyrażonego w euro wyniosła 262,2 mld i w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów ubiegłego roku zwiększyła się o 3 proc. Dość znacząco zmalał import, który wyniósł 252,7 mld euro, co oznacza spadek w ujęciu rok do roku o 6,4 proc. W rezultacie dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 9,5 mld euro, podczas gdy w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. było ujemne, sięgając 15,2 mld euro.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Dane gospodarcze
Co ze stopami w strefie euro? EBC zdecydował, Christine Lagarde zabrała głos
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Dane gospodarcze
GUS: Produkcja przemysłowa rośnie
Dane gospodarcze
NBP podał najnowsze dane o inflacji. Jest dużo lepiej niż w 2023 roku
Dane gospodarcze
Inflacja przyspieszyła nieznacznie ostatni raz. Ceny mogą być bolesne już za miesiąc
Dane gospodarcze
Gospodarka Chin rozczarowała. Są dane za drugi kwartał