Taki obraz sytuacji w polskim przemyśle przetwórczym maluje PMI, wskaźnik bazujący na ankiecie wśród menedżerów logistyki około 250 przedsiębiorstw.

Jak podała w środę firma S&P, w pierwszym miesiącu 2023 r. PMI wzrósł do najwyższego od maja 2022 r. poziomu 47,5 pkt z 45,6 pkt w grudniu 2022 r., gdy również wyraźnie podskoczył. To wynik sporo lepszy, niż oczekiwali przeciętnie ankietowani przez „Rzeczpospolitą” ekonomiści (46,5 pkt.).

Czytaj więcej

MFW zmienił prognozy na ten rok. Jaśniejsze niebo nad światową gospodarką

Pomimo trzeciej zwyżki w ciągu czterech miesięcy, PMI pozostaje zdecydowanie poniżej 50 pkt, co teoretycznie oznacza, że koniunktura w przemyśle przetwórczym pogorszyła się w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Dystans od tej granicy to miara tempa tego pogorszenia. W tym świetle recesja w przemyśle, która w świetle PMI rozpoczęła się w maju, na początku 2023 r. wciąż trwała, choć była łagodniejsza.

W ostatnich miesiącach tzw. twarde dane dotyczące kondycji przemysłu nie potwierdzały recesji w przetwórstwie. W grudniu oczyszczona z wpływu czynników sezonowych produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 0,7 proc., po zwyżce aż o 2,7 proc. w listopadzie, a w samym przetwórstwie przemysłowym – szczególnie zaś w branżach zorientowanych na eksport – sytuacja była jeszcze lepsza.

PMI obliczany jest na podstawie odpowiedzi menedżerów firm na pytania dotyczące zmian (w stosunku do poprzedniego miesiąca) produkcji, wartości zamówień, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów. Z najnowszej ankiety wynika, że w styczniu już 11 miesiąc z rzędu więcej firm zgłosiło spadek wolumenu zamówień niż jego wzrost. Wiązały to m.in. ze słabością popytu z krajów zachodniej Europy. To wymusiło ograniczenie produkcji, choć mniejsze niż w poprzednich miesiącach, ale też zatrudnienia.

Czytaj więcej

Solidny wzrost gospodarki Polski, choć konsumpcja jest w zapaści

To ostatnie zjawisko - spadek liczby pracujących w przetwórstwie – znajduje akurat potwierdzenie w oficjalnych danych GUS. Wynika z nich, że zatrudnienie w tym sektorze maleje nieprzerwanie od maja. Od tego czasu stopniało o 16 tys. osób, czyli 0,6 proc. Ankietowane na potrzeby PMI firmy wskazują, że jest to przede wszystkim skutek nie zapełniania wakatów po dobrowolnych odejściach pracowników, a nie celowych zwolnień.

Firmy przemysłowe, o ile to możliwe, starają się realizować zamówienia z zapasów, zmniejszając zakupy komponentów i materiałów. Według PMI, stany magazynowe w przetwórstwie stopniały ósmy miesiąc z rzędu i to równie mocno, jak w lipcu, czyli najmocniej od około trzech lat. Te sygnały stoją w sprzeczności z danymi o PKB, z których wynika, że w IV kwartale ub.r. kumulacja zapasów wciąż napędzała wzrost aktywności w gospodarce.

Ankietowane przez S&P firmy zgłosiły w styczniu pewne przyspieszenie wzrostu kosztów, który ostatnio już hamował. Może się to wiązać z tym, że w niektórych przedsiębiorstwach z początkiem roku obowiązywać zaczęły nowe kontrakty na prąd, gaz itp. W rezultacie ponownie przyspieszył wzrost cen produkcji sprzedanej, ale pozostał wyraźnie niższy niż w apogeum z wiosny ub.r.

Oczekiwania menedżerów dotyczące produkcji w horyzoncie roku były w styczniu najbardziej optymistyczne od maja ub.r.