Grzegorz Siemionczyk

Grzegorz Siemionczyk

Dziennikarz piszący o gospodarce i makroekonomii

GUS: Poziom inflacji najwyższy od 1997 roku. Przekroczyła 15 procent

W czerwcu inflacja ponownie przyspieszyła. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 15,6 proc. rok do roku, po 13,9 proc. w maju, najbardziej od marca 1997 r. W tych danych widać jednak powody do optymizmu: presja na wzrost cen zaczyna słabnąć.

Recesja w polskim przemysle stała się faktem

Popyt na polskie towary przemysłowe oraz ich produkcja w czerwcu wyraźnie zmalały. W minionych dwóch dekadach tylko dwa razy – w czasie globalnego kryzysu finansowego i w czasie pandemii Covid-19 – koniunktura w tym sektorze załamała się tak ostro.

Konsumenci i firmy sparaliżowani strachem

Nastroje przedsiębiorstw i konsumentów w UE pogorszyły się w czerwcu po raz czwarty z rzędu i były najgorsze od lutego 2021 r., gdy Europa zmagała się z drugą falą epidemii Covid-19. Tym razem źródłem pesymizmu są m.in. rosnące szybko koszty życia oraz perspektywa recesji.

Prognozy PKO: Jeszcze ponad rok dwucyfrowej inflacji

W drugiej połowie roku Polska gospodarka wejdzie w fazę recesji, co pomoże stłumić inflację. Na dwucyfrowym poziomie utrzyma się ona jednak jeszcze co najmniej przez rok. Średnio w 2023 r. wyniesie prawdopodobnie 11,5 proc.

Sondaż: Polacy zabrali się do zaciskania pasa. Co trzeci kupuje mniej jedzenia

Rezygnujemy z rozrywki, ograniczamy wydatki na benzynę, a nawet jedzenie.

Kończy się paliwo dla inflacji w Polsce. Podaż pieniądza wyhamowała

Pieniądza w polskiej gospodarce przybywa coraz wolniej, a jego siła nabywcza gwałtownie spada. To zwiastun recesji, ale też hamowania inflacji.

Zaczyna się wielkie zaciskanie pasa. Polacy unikają dużych zakupów

Nastroje konsumentów, od kilku miesięcy minorowe, w czerwcu jeszcze się pogorszyły. Najniższa w historii badań jest m.in. skłonność Polaków do dokonywania ważnych zakupów. To zwiastun załamania konsumpcji w dalszej części roku.

Polacy nie są w nastrojach do zakupów. Sprzedaż wyhamowała

Wzrost sprzedaży detalicznej w maju wyraźnie wyhamował. Na popyt konsumpcyjny negatywnie wpływają rosnące ceny, ale też podwyżki stóp procentowych. Wsparciem dla handlu jest wzrost populacji Polski w wyniku napływu uchodźców z Ukrainy.

Wzrost płac zwolnił i nie nadąża już za inflacją. Są nowe dane GUS

Płace w sektorze przedsiębiorstw rosły w maju wolniej niż w kwietniu i po raz pierwszy od dwóch lat nie dotrzymały kroku inflacji. Siłę nabywczą gospodarstw domowych ograniczył też spadek przeciętnego zatrudnienia.

Produkcja przemysłowa minęła już szczyt, ale kryzysu jeszcze nie ma

Produkcja sprzedana polskiego przemysłu tąpnęła w maju najbardziej od kwietnia 2020 r., gdy sektor sparaliżowała pierwsza fala Covid-19. Mimo to na razie trudno mówić o załamaniu koniunktury w przemyśle.