Przypomnijmy, że inflacja HICP w strefie euro wyniosła we wrześniu 3,4 proc. rok do roku. To najwyższy odczyt od 2008 r. Mimo tego, decydenci nie podwyższyli stopy referencyjnej, która wynosi minus 0,5 proc.

EBC będzie skupował obligacje w ramach PEPP (pandemic emergency purchase programme) w umiarkowanie niższym tempie w tym kwartale niż w poprzednich sześciu miesiącach, dążąc do utrzymania niskich kosztów finansowania, podczas gdy gospodarka odbija po pandemii.

Oczekuje się, że na dzisiejszej konferencji prezes EBC Christine Lagarde potwierdzi długotrwałą narrację banku, że inflacja w średnim okresie pozostanie poniżej celu banku, więc warunki do podwyżki stóp w przyszłym roku nie zostaną spełnione.