Opinia partnera

Audytorzy badają nie tylko sprawozdania finansowe, ale wykonują też szereg innych wymaganych usług atestacyjnych dotyczących poszczególnych segmentów (branża energetyczna, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, banki itp.), a również usługi atestacyjne związane z poświadczaniem informacji pakietów konsolidacyjnych czy też związanych z realizacją transakcji kapitałowych, przejęć, połączeń i innych transformacji klienta. A przecież – w większości firm audytorskich – przychody z rewizji finansowej to tylko część przychodów. Dodatkowe istotne przychody realizowane są z usług doradczych. Niewątpliwie obowiązki raportowania i atestacji sprawozdań dotyczących zrównoważonego rozwoju wpłyną na dalszy wzrost rynku – już obecnie odczuwalny jest popyt na kompetencje w zakresie ESG – dotyczący zarówno raportowania, jak i atestacji.

Kluczowym wyzwaniem dla branży jest pozyskanie i utrzymanie odpowiedniej wielkości zespołów audytorskich o oczekiwanych kompetencjach oraz zaprojektowanie, nabycie i wdrożenie odpowiednich metodologii świadczenia usług, bezpiecznych technologii pozwalających na efektywną komunikację i skuteczną realizację usług z zachowaniem wymaganej jakości.

- Ewa Jakubczyk-Cały, partner zarządzająca PKF Consult, biegły rewident

Opinia partnera