12-13 marca br. odbędzie się XV edycja Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG

W dniach 12-13 marca br. w Hotelu Warszawianka w Jachrance odbędzie się XV edycja Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG.

Publikacja: 21.02.2024 12:00

12-13 marca br. odbędzie się XV edycja Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym wydarzenia

Podczas spotkania działów prawnych poruszone zostaną tematy: odpowiedzialności członków organów spółki, raportowania w zakresie governance, sporów w spółce, pułapek polis D&O, regulacji rynku z punktu widzenia nadzorcy, identyfikacji informacji poufnych w kontekście raportowania czynników ESG, transakcji M&A i przekształceń korporacyjnych dotyczące spółek giełdowych, ochrony składników materialnych przedsiębiorstwa, ograniczanie potencjału nadużyć, roli KDPW w organizacji WZA, symulacja organizacji WZA Zwykłej Spółki SA oraz wpływu nowych regulacji na funkcjonowanie emitentów.

Pierwszy dzień Kongresu wypełni dziesięć bloków dyskusyjnych. Podczas pierwszego z nich będzie mowa o odpowiedzialności członków organów spółki. Przedstawione zostaną nowe przepisy, orzecznictwo sądowe i KNF oraz praktyczne wnioski.

Druga dyskusja panelowa będzie dotyczyć przygotowania do raportowania w zakresie governance. Przybliżone zostaną: najważniejsze wymogi ESRS, przeprowadzanie analizy istotności w zakresie G oraz praktyczne rozwiązania.

Raportowanie niefinansowe, nazywane zgodnie z nowymi regulacjami raportowaniem zrównoważonego rozwoju, jest aktualnie jednym z największych wyzwań regulacyjnych spółek giełdowych. Sam raport jest końcowym produktem tego procesu – wcześniejszym, kluczowym etapem jest tzw. analiza podwójnej istotności. Raportowanie zgodnie ze standardem ESRS to wielowymiarowy projekt, wymagający zaangażowania działów prawnych spółek. Warto rozłożyć go na czynniki pierwsze, zgodnie z kształtującą się praktyką rynku. - mówi Michał Bogacz, Partner, Radca prawny w Olesiński i Wspólnicy.

Kolejna debata zostanie poświęcona sporom w spółce. Słuchacze dowiedzą się jak uniknąć sporu w spółce. Poznają: źródła i przejawy konfliktu, zasadę biznesowej oceny sytuacji w kontekście sporu, a także praktyczne zabezpieczenia.

Następna dyskusja panelowa poświęcona będzie pułapkom w polisach D&O. Zostaną poruszone kwestie: przedmiotu i zakresu ochrony, procedury zgłaszania i obsługi szkody oraz miarkowania wysokości sumy gwarancyjnej.

Po przerwie o regulacjach rynku z punktu widzenia nadzorcy opowie przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego, dr hab. Sebastian Skuza, Zastępca Przewodniczącego KNF.

Następnie rozpocznie się panel o tematyce transakcji M&A i przekształceń korporacyjnych dotyczących spółek giełdowych. Omówione zostaną: struktury transakcji przejęć, przepisy o wezwaniach w odniesieniu do praktyki rynkowej M&A oraz reorganizacje korporacyjne w kontekście KSH i regulacji ustawy o ofercie.

Obecne przepisy o wezwaniach obowiązują wystarczająco długo, by ocenić, jak radzi sobie z nimi rynek. Praktyka wskazuje nam pierwsze trendy będące odpowiedzą na nowe regulacje, jednak ograniczenia narzucane przez ustawodawcę niejednokrotnie stanowią przeszkodę w strukturyzowaniu transakcji przejęć spółek giełdowych. W efekcie już teraz można zaobserwować kilka obszarów, które wymagają nowelizacji. O nowych trendach, praktycznych problemach spółek i inwestorów transakcji na spółkach notowanych oraz o dostępnych rozwiązaniach będziemy rozmawiali podczas XV Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG. - mówi Katarzyna Jaroszyńska-Lewandowska, radca prawny w zespole Prawa Spółek oraz Fuzji i Przejęć kancelarii Wolf Theiss w Polsce

Kolejną kwestią, nad którą pochylą się eksperci będzie ochrona składników materialnych przedsiębiorstwa. Przedstawione zostaną: podstawowe kwestie do uregulowania w umowie o generalne wykonawstwo, ryzyka występujące w trakcie budowy i strategie prawne ich rozwiązywania, kwestie wzrostu kosztów inwestycji (m. in. roboty dodatkowe, wzrosty cen)

Następnie przybliżona zostanie tematyka ograniczania potencjału nadużyć. Prelegenci omówią najnowsze wymogi regulacyjne, niezbędne procedury i polityki, zapobieganie i wykrywanie nadużyć.

Nadużycia firmowe najczęściej wykrywane są dzięki informacji przekazywanej przez sygnalistów. Aby wsłuchać się w ich głos, niezbędne jest wdrożenie w organizacji poufnych kanałów przyjmowania zgłoszeń, zwłaszcza że wkrótce stanie się to obowiązkiem prawnym dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Poza odpowiednimi kanałami i niezbędnymi regulacjami wewnętrznymi, kluczowe znaczenie w promowaniu kultury zgodności odgrywa postawa zarządzających, w tym reakcja na pojawiające się sygnały o możliwych działaniach niepożądanych. Jednocześnie jesteśmy świadkami rewolucji wynikającej z pojawienia się generatywnej sztucznej inteligencji, która będzie mogła nas wspierać w zapewnieniu zgodności, niemniej w niepowołanych rękach może stanowić zagrożenie, na które jeszcze nie jesteśmy gotowi - mówi Jarosław Grzegorz, Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska

Na koniec bloku wykładowego uczestnicy posłuchają o identyfikacji informacji poufnych w kontekście raportowania czynników ESG. Posłuchają o relacjach MAR i CSRD/ESRS, statusie informacji ESG gromadzonych na potrzeby raportowania oraz o trybie przekazywania danych instytucjom finansowym.

Po krótkiej przerwie kolejną część merytoryczną otworzy sesja plenarna o obecnej i przyszłej roli KDPW w organizacji WZA. Prelegenci opowiedzą o identyfikacji akcjonariuszy, liście osób uprawnionych do udziału w walnym oraz proponowanych zmianach.

Na koniec pierwszego dnia Kongresu odbędzie się symulacja organizacji WZA Zwykłej Spółki SA z aktywnym udziałem uczestników jako akcjonariuszy.

Program drugiego dnia Kongresu to praktyczne warsztaty dotyczące m. in zagadnień takich jak:

• Praktyczne aspekty ochrony istotnych składników niematerialnych przedsiębiorstwa spółki

• Odpowiedzialność członków organów spółki

• Pułapki polis D&O

• Prawnik spółki giełdowej na tropie fraudu

• Identyfikacja informacji poufnych w kontekście raportowania czynników ESG

• Przygotowanie do raportowania w zakresie governance

• Jak uniknąć sporu w spółce

• Transakcje M&A i przekształcenia korporacyjne dotyczące spółek giełdowych

Dwudniowe spotkanie zamknie dyskusja panelowa pt. „Wpływ nowych regulacji na funkcjonowanie emitentów”, podczas której omówione zostaną konsekwencje zmian wynikających z Listing Act, rola służb prawnych we wdrażaniu raportowania ESG oraz nadchodzące zmiany regulacji krajowych.

Organizatorem Kongresu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami wydarzenia są: KDPW jako Partner Instytucjonalny, DWF Poland, EY Polska, Kancelaria JDP, KMD.Legal, Olesiński i Wspólnicy, RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy, Wardyński i Wspólnicy, Wolf Theiss jako Partnerzy oraz Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny.

Szczegółowe informacje dotyczące XV Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG są dostępne na stronie https://seg.org.pl/.

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym wydarzenia

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym wydarzenia

Podczas spotkania działów prawnych poruszone zostaną tematy: odpowiedzialności członków organów spółki, raportowania w zakresie governance, sporów w spółce, pułapek polis D&O, regulacji rynku z punktu widzenia nadzorcy, identyfikacji informacji poufnych w kontekście raportowania czynników ESG, transakcji M&A i przekształceń korporacyjnych dotyczące spółek giełdowych, ochrony składników materialnych przedsiębiorstwa, ograniczanie potencjału nadużyć, roli KDPW w organizacji WZA, symulacja organizacji WZA Zwykłej Spółki SA oraz wpływu nowych regulacji na funkcjonowanie emitentów.

Pozostało 90% artykułu
Biznes
Diesel, benzyna, hybryda? Te samochody Polacy kupują najczęściej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Biznes
Konsument jeszcze nie czuje swej siły w ESG
Materiał partnera
Rośnie rola narzędzi informatycznych w audycie
Materiał partnera
Rynek audytorski obecnie charakteryzuje się znaczącym wzrostem
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Materiał partnera
Ceny za audyt będą rosły