Cofnięcie decyzji na sprzedaż alkoholu

Nawet jednorazowy przypadek złamania zasad sprzedaży napojów alkoholowych, zobowiązuje organ do cofnięcia wydanego zezwolenia na ich sprzedaż.

Publikacja: 19.01.2024 02:00

Cofnięcie decyzji na sprzedaż alkoholu

Foto: Adobe Stock

- Spółka prowadzi kilka sklepów osiedlowych. W jednym z nich sprzedano alkohol osobie nietrzeźwej, co skutkowało wydaniem przez prezydenta miasta decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż alkoholi. Podstawą decyzji były ustalenia Policji. Spółka twierdzi, że personel został przeszkolony, to tylko jeden taki przypadek. Czy jest szansa na zmianę decyzji prezydenta przez samorządowe kolegium odwoławcze?

W ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 18) postanowiono m.in., że sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego „organem zezwalającym” (ust. 1). Zezwolenie to wydaje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy (ust. 2), oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

Pozostało 85% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego