Połączenie spółek to kolejny etap rozwoju Global Cosmed

Mamy jasno wyznaczony kierunek działań: rozwój naszych marek, wykorzystanie zasobów do tworzenia najlepszej oferty dla klientów, a przez to wzrost produkcji i sprzedaży – mówi Magdalena Miele, prezeska zarządu Global Cosmed S.A.

Publikacja: 15.12.2023 03:00

Połączenie spółek to kolejny etap rozwoju Global Cosmed

Foto: mat. pras.

Materiał promocyjny: Global Cosmed

W ostatnich dwóch miesiącach rozmawialiśmy o bardzo dobrych wynikach finansowych Global Cosmed S.A., o sześciokrotnym wzroście zysku netto rok do roku i najlepszym wyniku EBITDA w historii za pierwsze dziewięć miesięcy roku. Czy inwestorzy powinni czuć się zaniepokojeni zawiadomieniem o zmianie struktury grupy kapitałowej?

Wręcz przeciwnie, połączenie dwóch polskich spółek funkcjonujących w ramach grupy kapitałowej to kolejny, zaplanowany i głęboko przemyślany krok w kierunku dalszego rozwoju. Nasze dotychczasowe priorytety, czyli rozbudowa i modernizacja parku maszynowego, relaunch naszych marek: Bobini, Kret, Apart, Sofin, oraz przeprowadzenie procesu specjalizacji zakładów (Radom – produkcja kosmetyków, Jawor i niemieckie Stadtilm – chemia gospodarcza) zostały zakończone. To były nasze priorytety wprost przekładające się na poprawę rentowności grupy kapitałowej. Kolejnym krokiem jest optymalizacja naszych struktur.

Zatem cała działalność (produkcja i dystrybucja) prowadzona będzie przez jedną organizację. Czy to oznacza odchudzenie struktur administracyjnych obsługujących spółki? Jakich jeszcze korzyści spodziewacie się w związku ze zmianami?

Do tej pory działania administracyjne dla obu firm realizowane były przez jeden i ten sam zespół. Nasze podejście jest następujące: grupa kapitałowa nadal się rozwija, w przyszłym roku chcemy wypracować kolejne kilkadziesiąt milionów obrotu, a do tego potrzebujemy sprawnego, efektywnie funkcjonującego zespołu. Połączenie spółek ograniczy działania i koszty na poziomie wewnątrzgrupowej obsługi, w szczególności: księgowości, administracji magazynowej, administracji prawnej, kontrolingu oraz utrzymywania infrastruktury/systemów informatycznych. Oszczędzimy czas konieczny do prowadzenia wewnątrzgrupowych rozrachunków, alokując go w kierunku rozwoju rynkowego.

Połączenie niewątpliwie wpłynie również na redukcję kosztów prowadzenia działalności przez grupę kapitałową, np. kosztów obsługi zarządu, organizacji walnych zgromadzeń czy kosztów ponoszonych na wniosek rady nadzorczej. Wpłynie na uproszczenie działań podejmowanych na poziomie księgowości. Do tej pory dział ten obsługiwał dwie spółki, m.in.: raportując za obie spółki oddzielnie. Kluczową synergię kosztową po połączeniu przyniesie konsolidacja systemów informatycznych poprzez zmniejszenie ilości obsługiwanych jednostek gospodarczych, co ułatwi także rozbudowę i adaptację do potrzeb biznesowych i prawnych (np. KSeF).

Brzmi to dość logicznie. W jaki sposób połączenie spółek wpłynie na bieżącą pracę z partnerami biznesowymi?

Przygotowany plan wchłonięcia Global Cosmed Group S.A. przez spółkę matkę Global Cosmed S.A. zakłada przeniesienie umów z jednej spółki na drugą. O ile większość dostawców już w chwili obecnej ma podpisane umowy z Global Cosmed S.A., o tyle nasze kontrakty handlowe z sieciami handlowymi i partnerami handlu detalicznego będą musiały zostać przepisane, o czym już poinformowaliśmy naszych partnerów. Pracujemy nad optymalnym dla wszystkich przeprowadzeniem tego procesu z założeniem zakończenia w pierwszym kwartale 2024 roku.

Czy akcjonariusze spółki powinni spodziewać się kolejnych komunikatów dotyczących połączenia?

Formalnie spółki podlegające pod kodeks spółek handlowych zobowiązane są do dwukrotnego zawiadomienia o tego typu połączeniach. Ponieważ Global Cosmed S.A. posiada 100 proc. akcji Global Cosmed Group S.A., przepisy prawa nie wymagają badania sprawozdań łączących się spółek przez biegłego rewidenta. Zarządy spółek nie będą też dodatkowo sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie. Sam proces nie podlega obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ łączące się spółki należą do tej samej grupy kapitałowej. Statut spółki przejmującej nie ulegnie zmianie, ze względu na fakt, że połączenie będzie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej. Proces ma być możliwie uproszony i w jak najmniejszym stopniu wpływać na realizacje celów biznesowych. Mamy jasno wyznaczony kierunek działań: rozwój naszych marek, wykorzystanie zasobów, takich jak własne laboratoria, do tworzenia najlepszej oferty dla klientów, a przez to wzrost produkcji i sprzedaży. Stawiamy na długoterminowe efekty synergii, gdzie dwa plus dwa przyniesie pięć.

Materiał promocyjny: Global Cosmed

Biznes
Sieci 5G w Polsce zrównały zasięg
Biznes
System kaucyjny zbudują sprytni, a nie duzi, gracze
Biznes
Praktycznie o przyszłości otwartego oprogramowania. Konferencja Open Source Day 2024 już 18 kwietnia
Biznes
Są unijne kary za łamanie sankcji wobec Rosji. Więzienie i ogromne grzywny
Biznes
Zwrot akcji w sprawie ratowania Poczty Polskiej. Andrzej Duda zablokuje wypłatę?