Nowy rok może przynieść przełamanie na rynku debiutów

W mijającym roku rytm funkcjonowania globalnej gospodarki i rynków finansowych wciąż wyznaczała najwyższa od dekad inflacja, która w Polsce osiągnęła swój szczyt w lutym.

Publikacja: 14.12.2023 09:00

Nowy rok może przynieść przełamanie na rynku debiutów

Foto: mat. pras.

Banki centralne, w tym Narodowy Bank Polski, przeprowadziły cykl podwyżek stóp procentowych, czego skutkiem musiało być schłodzenie światowej gospodarki. W tym kontekście prognozy na 2024 r. napawają nas umiarkowanym optymizmem. Inflacja okazała się uparta, ale stopniowo odpuszcza.

Spadająca inflacja w USA i Unii Europejskiej oraz bardzo niska inflacja, a nawet deflacja w Azji, daje perspektywę na obniżki stóp procentowych – analitycy przewidują, że przełom może nastąpić w połowie 2024 r. Uczestnicy rynku kapitałowego patrzą na te prognozy z nadzieją, co przekłada się na wzrost indeksów. Światowym liderem w tym zakresie jest warszawska giełda – nasz WIG20 urósł mniej więcej jedną trzecią rok do roku, pozostawiając w tyle wiele indeksów rozwiniętych rynków kapitałowych. Tę falę optymizmu próbują wykorzystać debiutanci. Oczekujemy chwili, gdy na warszawskim parkiecie pojawi się Murapol – największe IPO od dwóch lat, a koleżanki i koledzy z innych giełd sygnalizują większe zainteresowanie rynkiem pierwotnym.

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nasze nadzieje budzą nie tylko prognozy na kolejny rok, ale też historyczne rekordy, z jakimi indeksy kończą 2023 r. To z jednej strony pochodna globalnej poprawy nastrojów inwestorów, którzy przewidują miękkie lądowanie gospodarki, ale także efekt umacniania się złotego oraz zmiany postrzegania Polski przez zagranicznych inwestorów. Zainteresowanie naszymi aktywami jest bardzo wysokie.

Silne podstawy do optymizmu

Polska gospodarka, a w tym warszawska giełda, przeszły przez wyzwania ostatnich lat obronną ręką. PKB Polski w porównaniu z ostatnim kwartałem sprzed pandemii rośnie najszybciej w Europie. Nasz rozwój ma mocne oparcie w stabilnej sytuacji makroekonomicznej. Według raportu Komisji Europejskiej za 2022 r. w naszym kraju zidentyfikowano tylko jedną nierównowagę makroekonomiczną (nadmierny wzrost jednostkowych kosztów pracy, zidentyfikowany także w 15 innych państwach UE) na 14 mierzonych wskaźników. To absolutna europejska czołówka.

Mamy dodatni wzrost gospodarczy, spadającą inflację i bardzo niskie bezrobocie. W kontekście problemów gospodarek niektórych krajów UE czy Chin nasz to wyjątkowo atrakcyjny rynek – wielu analityków uważa, że wśród tzw. non-core markets Polska może być w przyszłym roku jedną z gwiazd. Mimo wyzwań geopolitycznych i ekonomicznych nasza giełda utrzymuje silną pozycję w Europie. Cały czas jesteśmy w pierwszej piątce, a teraz nawet w pierwszej trójce najbardziej płynnych giełd Europy. Spośród rynków rozwiniętych mamy największy udział inwestora indywidualnego.

Giełda na nowe czasy

Jako GPW podjęliśmy działania, które jeszcze lepiej dostosowują nas do oczekiwań i wymagań technologicznych inwestorów oraz emitentów. Rynki finansowe stają się coraz bardziej konkurencyjne, a giełdy przestają być „tylko” miejscem alokacji kapitału, świadcząc wiele usług dodatkowych, m.in. w postaci danych czy analiz oraz narzędzi technologicznych. Wykształciliśmy w sobie zdolność do adaptacji i ewolucji. Dywersyfikujemy działalność i rozwijamy usługi dodatkowe, by zapewnić sobie rozwój niezależny od wahań koniunktury.

Dywersyfikacja już przynosi nam wymierne korzyści. W kończącym się roku to głównie rynek towarowy napędzał wyniki naszej grupy. Przychody w tym segmencie w ostatnim raportowanym kwartale były o 20 proc. wyższe r./r. i stanowią już jedną trzecią przychodów całej grupy. Coraz większe znaczenie mają dla nas także nowe linie biznesowe – GPW Logistics, giełda w Armenii czy biznes danowy. Realne jest, że w tym roku po raz pierwszy w historii w każdym kolejnym kwartale przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej GPW przekraczały ponad 100 mln zł.

W połowie roku Rada Giełdy zatwierdziła naszą strategię na lata 2023–2027. Kontynuujemy dywersyfikację, ale też pogłębiamy i poszerzamy naszą ofertę w dotychczasowych liniach biznesowych. Kluczowe w budowie oferty nowej generacji jest wdrożenie w całej naszej grupie kapitałowej systemu transakcyjnego GPW WATS. Najwięksi nasi klienci są podekscytowani wydajnością i możliwościami nowego systemu.

GPW WATS to niejedyny nasz produkt technologiczny. GPW Tech oferuje pięć komercyjnych rozwiązań, a trzy z nich, GRC, GPW Stork czy TCA Tool mają już zewnętrznych nabywców. Z kolei uzyskanie przez GPW Private Market od KNF pozwolenia na organizowanie finansowania społecznościowego jest bardzo ważnym kamieniem milowym na drodze do uruchomienia platformy cyfrowych aktywów. Otwieramy się w ten sposób na nowych inwestorów i emitentów.

Przyszły rok zapowiada się naprawdę fascynująco.

Banki centralne, w tym Narodowy Bank Polski, przeprowadziły cykl podwyżek stóp procentowych, czego skutkiem musiało być schłodzenie światowej gospodarki. W tym kontekście prognozy na 2024 r. napawają nas umiarkowanym optymizmem. Inflacja okazała się uparta, ale stopniowo odpuszcza.

Spadająca inflacja w USA i Unii Europejskiej oraz bardzo niska inflacja, a nawet deflacja w Azji, daje perspektywę na obniżki stóp procentowych – analitycy przewidują, że przełom może nastąpić w połowie 2024 r. Uczestnicy rynku kapitałowego patrzą na te prognozy z nadzieją, co przekłada się na wzrost indeksów. Światowym liderem w tym zakresie jest warszawska giełda – nasz WIG20 urósł mniej więcej jedną trzecią rok do roku, pozostawiając w tyle wiele indeksów rozwiniętych rynków kapitałowych. Tę falę optymizmu próbują wykorzystać debiutanci. Oczekujemy chwili, gdy na warszawskim parkiecie pojawi się Murapol – największe IPO od dwóch lat, a koleżanki i koledzy z innych giełd sygnalizują większe zainteresowanie rynkiem pierwotnym.

Materiał partnera
Raport ZUS: stabilna sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Biznes
ZUS: 13. emerytury trafiły już do ponad 6 mln osób
Materiał partnera
Silna grupa z dużymi możliwościami
Biznes
Premier Australii o Elonie Musku: Arogancki miliarder, który myśli, że jest ponad prawem
Biznes
Deloitte obserwuje dużą niepewność w branży chemicznej