Marek Dietl

Marek Dietl: Cyfrowe euro przyczyni się do harmonijnego rozwoju eurostrefy

Ten rok będzie decydujący w kwestii wprowadzenia cyfrowego euro. Unia Europejska nie może pozostać w tyle, gdy nad CDBC na całym świecie pracuje już około stu państw. Pozostaje pytanie, jak wykorzystać cyfrową gotówkę? – pyta prezes GPW.

Jak decydować o polityce gospodarczej

Bardziej elastyczna polityka fiskalna, oparta na standardach jakościowych, powinna być kontrolowana przez niezależny organ o silnej pozycji ustrojowej – radę polityki fiskalnej.

Marek Dietl: Nie przystępujmy teraz do strefy euro

Przyjęcie euro przez Polskę byłoby obecnie uzyskaniem korzyści politycznych kosztem gospodarki. Na razie nie możemy sobie na to pozwolić – pisze prezes GPW.

Czas giełdy

Gdy niemal trzy dekady temu w Polsce odradzał się rynek kapitałowy, towarzyszyło temu wiele emocji.

Marek Dietl: Państwo jako inwestor zmniejsza ryzyko

Rządzący dostarczyli firmom płynność finansową, kluczową dla przetrwania w kryzysie. Teraz czas na zmniejszanie ryzyka inwestycyjnego: gwarantowane przez państwo emisje akcji i obligacje rozwojowe.

Marek Dietl: azjatycki kapitał portfelowy

Bogate państwa Europy zaostrzają politykę protekcjonistyczną, broniąc firmy przed przejęciami.

Mniejsze giełdy również mogą być konkurencyjne

Giełdy to już fintechy – mówi Rainer Riess, dyrektor generalny Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych, w rozmowie z Markiem Dietlem, prezesem GPW w Warszawie.

Po co nam to całe PPK

Nasze przyszłe emerytury może nam wypłacić państwo. Wtedy ich wysokość zależy od kondycji finansów publicznych.

Zwolnienie z podatku i ZUS ułatwi podjęcie pracy

Pracownik powinien mieć możliwości wyboru okresu, w którym ani on, ani pracodawca nie musi wpłacać składek na ZUS, NFZ czy podatków – proponują eksperci.