Czas giełdy

Gdy niemal trzy dekady temu w Polsce odradzał się rynek kapitałowy, towarzyszyło temu wiele emocji.

Publikacja: 30.11.2020 05:00

Czas giełdy

Foto: Fotorzepa/Robert Gardziński

Partnerem materiału jest GPW

Maleńka giełda równie często co nadzieje budziła wątpliwości. Z perspektywy tego czasu najlepiej widać, jaką drogę zdołała przejść Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie: od marginalnego parkietu, na którym notowanych było zaledwie kilka spółek, poprzez status rynku wschodzącego aż po obecny poziom rynku rozwiniętego. GPW jest niekwestionowanym liderem rynku giełdowego w Europie Środkowo-Wschodniej i regionie Trójmorza. Świadczą o tym zarówno: kapitalizacja, wartość obrotu akcjami, jak i wysokość pierwotnych i wtórnych ofert publicznych. O korzyściach z upublicznienia na GPW przekonały się setki przedsiębiorstw polskich oraz dziesiątki zagranicznych. Które z wytypowanych przez redakcje „Rzeczpospolitej" i „Parkietu" „100 spółek wartych parkietu" najlepiej wykorzysta możliwości, jakie daje jeden z 25 najwyżej rozwiniętych rynków kapitałowych świata?

GPW na tle europejskich giełd

Potwierdzeniem rosnącej pozycji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie są dane Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE). GPW jest na drugim miejscu wśród europejskich parkietów pod względem wzrostu płynności mierzonej wartością obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń. Po trzech kwartałach 2020 roku ranking wygląda jak na wykresie obok.

Pod względem płynności mierzonej obrotowością portfeli przeskoczyliśmy niektóre z największych giełd europejskich. To zasługa m.in. napływu inwestorów indywidualnych na rynki prowadzone przez GPW. Ich udział w obrotach na głównym rynku w pierwszym półroczu niemal się podwoił w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniósł 22 proc. Jesteśmy, obok innych rynków rozwiniętych takich jak Szwajcaria, również w czołówce giełd europejskich, jeśli chodzi o wskaźnik obrotu. W przypadku GPW urósł on i wyniósł w III kwartale 2020 roku 52,5 proc. w porównaniu z 33,2 proc. w analogicznym okresie 2019 roku (dane na wykresie obok).

Rozwój giełdy wsparła polityka niskich stóp procentowych. Spadek opłacalności lokat bankowych wymusił poszukiwanie alternatywnych źródeł pomnażania oszczędności. W efekcie część z niemal 70 mld złotych, które Polacy wycofali od marca z lokat, trafiła właśnie na giełdę. Magnesem przyciągającym inwestorów nad Wisłę stały się spółki z grupy tzw. covid-winners, które pomnożyły swoje przychody w czasie pandemii, zapewniając inwestorom wysokie zwroty inwestycyjne. Nie można również nie wspomnieć o pracowniczych planach kapitałowych i aktywach w nich zgromadzonych. Ich wartość w październiku tego roku przekroczyła 2 mld zł, z czego ok. 40 proc. zostało zainwestowane na rynku giełdowym – w większości na polskim rynku akcji, ale też i zagranicznym.

Ożywienie na polskim rynku IPO

Już teraz możemy uznać, że IV kwartał 2020 roku jest dla GPW przełomowy. Po dziesięciu latach na GPW padł nowy rekord wartości oferty pierwotnej. Debiut Allegro na głównym rynku z ofertą w wysokości 9,182 mld zł uplasował GPW na drugim miejscu w Europie w zakresie aktywności IPO. Sukces Allegro udowodnił, że spółki technologiczne mogą zebrać na polskim parkiecie znaczącą w skali światowej pulę środków. Polscy inwestorzy interesują się tym sektorem, co widać do dziś – płynność akcji Allegro jest wzorowa. Ten debiut w połączeniu z dynamicznym wzrostem wartości spółki CD Projekt gruntownie wpłynął też na zmianę struktury indeksu WIG20. W coraz większym stopniu odzwierciedla on również technologiczny potencjał polskiej gospodarki.

GPW wśród covid-winners

Rok 2020 był niewątpliwie bezprecedensowy, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą i społeczną na świecie. Duża zmienność na rynkach, jaką wywołała pandemia Covid-19, przyniosła wyraźny wzrost wyników samej GPW. W trzecim kwartale przychody grupy kapitałowej z rynku finansowego były o jedną czwartą wyższe niż przed rokiem. W październiku obroty na głównym rynku były trzykrotnie wyższe niż w 2019 i wyniosły rekordowe 46,8 mld zł. Obok tego notujemy kolejne rekordy obrotów – półrocznych, miesięcznych i dziennych – na rynku NewConnect. W I połowie 2020 roku wyniosły historyczne 4,1 mld zł (co oznacza ponadpięciokrotny wzrost w porównaniu z I połową 2019 r.). Natomiast rekord dzienny wartości obrotu akcjami na tym rynku, osiągnięty 9 października, wyniósł 260,6 mln zł.

Czas na jednorożce i nie tylko

Najważniejszy indeks warszawskiej giełdy upodabnia się do tych odzwierciedlających strukturę gospodarek: amerykańskiej czy południowokoreańskiej, gdzie technologia stoi w centrum zainteresowania. Chcąc zatrzymać wzrok świata skierowany na nasz rynek, pragniemy przyciągnąć na GPW tzw. jednorożce, czyli spółki z branży technologicznej z przychodem minimum 1 mld dolarów. Chcemy przekonać je, że teraz jest odpowiedni czas na warszawską giełdę. Ale przytoczone powyżej liczby pokazują coś więcej. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest miejscem, w którym dziś doskonale odnajdą się zarówno duże, jak i małe firmy, a obecny okres jest doskonałym momentem wsparcia rozwoju biznesu dodatkowym zastrzykiem gotówki, większą wiarygodnością i zwiększonym prestiżem. Wszystkie te atuty przynosi GPW.

- Autor jest prezesem zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Partnerem materiału jest GPW

Maleńka giełda równie często co nadzieje budziła wątpliwości. Z perspektywy tego czasu najlepiej widać, jaką drogę zdołała przejść Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie: od marginalnego parkietu, na którym notowanych było zaledwie kilka spółek, poprzez status rynku wschodzącego aż po obecny poziom rynku rozwiniętego. GPW jest niekwestionowanym liderem rynku giełdowego w Europie Środkowo-Wschodniej i regionie Trójmorza. Świadczą o tym zarówno: kapitalizacja, wartość obrotu akcjami, jak i wysokość pierwotnych i wtórnych ofert publicznych. O korzyściach z upublicznienia na GPW przekonały się setki przedsiębiorstw polskich oraz dziesiątki zagranicznych. Które z wytypowanych przez redakcje „Rzeczpospolitej" i „Parkietu" „100 spółek wartych parkietu" najlepiej wykorzysta możliwości, jakie daje jeden z 25 najwyżej rozwiniętych rynków kapitałowych świata?

Pozostało 84% artykułu
Ekonomia
Drozapol rusza ze skupem akcji
Materiał Promocyjny
Niezwykła przestrzeń konferencyjna w Warszawie
Ekonomia
Słowacja szuka nowych czołgów
Ekonomia
Wytwarzanie powiększa zysk Enei
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Ekonomia
Polskie firmy umierają. Co rozkłada na łopatki polskich przedsiębiorców?
Ekonomia
Witold M. Orłowski: Słodkie kłamstewka