Tag: Lista 2000

Powiązane

Rankingi

Przed wybuchem pandemii firmy były w dobrej kondycji

Największy udział w obrotach ma handel, najwyższą rentowność z kolei producenci leków. Firmy miały za sobą dobry rok.

Rentowność nieznacznie w dół, zadłużenie w górę

Jednym z istotniejszych wskaźników pozwalających oceniać kondycję finansową przedsiębiorstw jest rentowność kapitału własnego (ang. return on equity – ROE), czyli relacja wyniku netto do sumy zainwestowanego kapitału przypadającego na właścicieli.

Zdrowe fundamenty podstawą rozwoju

Dla PGNiG najważniejszym wydarzeniem mijającego roku było rozstrzygnięcie na naszą korzyść wieloletniego postępowania arbitrażowego z rosyjskim dostawcą gazu ziemnego.

Cisza przed burzą?

Ubiegły rok to czas dobrej koniunktury i względnej stabilności w polskiej gospodarce.

Czas giełdy

Gdy niemal trzy dekady temu w Polsce odradzał się rynek kapitałowy, towarzyszyło temu wiele emocji.

Przedsiębiorcy sobie poradzą

Tegoroczna edycja Listy 500 jest nietypowa. Dane dotyczą roku 2019, a więc gospodarki funkcjonującej normalnie. Ta normalność raptownie skończyła się ponad dwa miesiące temu po zamrożeniu gospodarki w obawie przed skutkami pandemii.

Firmy szybsze niż PKB

Przychody 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce rosną ponad dwa razy szybciej od całej gospodarki.

Polskie firmy rosną dużo szybciej niż cała gospodarka

Automatyzacja, wykorzystywanie robotów to globalny trend, który w kolejnych latach powinien być coraz wyraźniej widoczny.

Deweloperzy nadal mocni

Wśród największych są spółki budujące osiedla i biurowce.

Innowacyjne produkty znad Wisły idą coraz śmielej w świat

Największe wyzwania to rosnące wynagrodzenia i niedostatek specjalistów.