Tag:

Lista 2000

Powiązane

Rankingi

Oto największe firmy w Polsce. Kto liderem? Ogłosiliśmy Listę 2000 "Rzeczpospolitej"

Dwa tysiące największych przedsiębiorstw zwiększyło w 2022 r. przychody o jedną trzecią. Wolniej rosły ich zyski. To skutek wyższych kosztów, które uderzają w biznes również w 2023 r.

Lokomotywy poszczególnych branż na naszej liście

Lista 2000 Największych Przedsiębiorstw to zestawienie firm działających w Polsce według przychodów ze sprzedaży, jakie osiągnęły w 2022 roku. Poniżej przedstawiamy liderów w poszczególnych sektorach.

Najlepsi z najlepszych, czyli nagrodzeni przez kapitułę

„Rzeczpospolita” przyznała nagrody najbardziej wyróżniającym się firmom z Listy 2000 i ich menedżerom. O tym, kogo uhonorować, zdecydowała kapituła w składzie: profesorowie z Akademii Leona Koźmińskiego – Mariola Ciszewska-Mlinarič, Aleksandra Przegalińska oraz Adam Noga, a także przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej” – Cezary Szymanek, Krzysztof Adam Kowalczyk oraz Marcin Piasecki.

Rekordowy skok przychodów polskich firm

2 tys. największych polskich firm w sumie zwiększyło sprzedaż w 2021 r. aż ponad 30 proc. Niestety, nie daje to szczególnych powodów do dumy i jest słabą prognozą na przyszłość.

Lista 2000. „Rzeczpospolita” nagrodziła największe firmy w Polsce

Lista 2000 to doroczne – ogłaszane przez naszą redakcję po raz 21 - zestawienie dużych i średnich firm działających w naszym kraju. Wyróżnienie liderów w 11 branżach odbyło się w trakcie gali zorganizowanej przez „Rzeczpospolitą” wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie. Oto najlepsi z najlepszych.

Przed wybuchem pandemii firmy były w dobrej kondycji

Największy udział w obrotach ma handel, najwyższą rentowność z kolei producenci leków. Firmy miały za sobą dobry rok.

Cisza przed burzą?

Ubiegły rok to czas dobrej koniunktury i względnej stabilności w polskiej gospodarce.

Rentowność nieznacznie w dół, zadłużenie w górę

Jednym z istotniejszych wskaźników pozwalających oceniać kondycję finansową przedsiębiorstw jest rentowność kapitału własnego (ang. return on equity – ROE), czyli relacja wyniku netto do sumy zainwestowanego kapitału przypadającego na właścicieli.

Zdrowe fundamenty podstawą rozwoju

Dla PGNiG najważniejszym wydarzeniem mijającego roku było rozstrzygnięcie na naszą korzyść wieloletniego postępowania arbitrażowego z rosyjskim dostawcą gazu ziemnego.

Czas giełdy

Gdy niemal trzy dekady temu w Polsce odradzał się rynek kapitałowy, towarzyszyło temu wiele emocji.