Zyski firm zaczęły mocno spadać. Trzeci kwartał najsłabszy w tym roku

Wyniki ekonomiczno-finansowe biznesu w Polsce pogorszyły się – wynika z badań GUS. Główna przyczyna – to koszty rosnące szybkiej niż przychody i gorsza rentowność niż przed rokiem.

Publikacja: 23.11.2023 11:42

Wyniki ekonomiczno-finansowe biznesu w Polsce pogorszyły się

Wyniki ekonomiczno-finansowe biznesu w Polsce pogorszyły się

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Przedsiębiorstwa niefinansowe zarobiły w okresie I-III kwartał 2023 r. łącznie 185 mld zł. To o 3,8 proc. mniej niż przed rokiem – podał GUS w czwartkowej informacji. Zła passa trwa od początku roku, ale najgorzej było w samym trzecim kwartale. Jak wynika z naszych szacunków, łączny zysk w III kw. wyniósł 51 mld zł, czyli aż o 13,4 proc. mniej niż w III kw. 2022 r.

Koszty prowadzenia działalności szybko rosną

Główną przyczyną pogorszenia może być wysoki wzrost kosztów działalności. Przychody ogółem były w okresie I-III kwartał wyższe o 7,1 proc. od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 7,8 proc. W efekcie pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 93,7 proc. przed rokiem do 94,3 proc.

W strukturze rodzajowej kosztów ogółem zwiększył się udział wynagrodzeń (o 1,1 p. proc.), podatków i opłat (o 0,9 p. proc.), usług obcych (o 0,8 p. proc.), zużycia energii (o 0,4 p. proc.), ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń oraz pozostałych kosztów rodzajowych (po 0,3 p. proc.). Zmniejszył się udział zużycia materiałów (o 3,8 p. proc.).

Czytaj więcej

Comarch pozostaje w rodzinnych rękach

Największy spadek rentowności w górnictwie

Coraz mniejsza jest też rentowność przedsiębiorstw niefinansowych.  Wskaźnik rentowności obrotu netto spadł do 4,7 proc. obecnie z 5,3 proc. przed rokiem. Największe spadki odnotowano w górnictwie i wydobywaniu - do 9 proc. z 17,1 proc. Ale niższe marże widać też w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (spadek o 2,3 pkt. proc.), informacji i komunikacji ( o 2,4 pkt. proc.), gospodarce komunalnej (o 1,3 pkt.), przetwórstwie przemysłowym (o 0,9 pkt. proc.) oraz energetyce (o 0,6 pkt. proc.).

W niektórych branżach widać poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto. To m.in. obsługa rynku nieruchomości (wzrost z 5,5 proc. do 9,4 proc.) i budownictwie (z 6,1 proc. do 7,3 proc.). Nieco mniejszą, ale wciąż poprawę zanotowano też w działalności usługowej, administrowaniu i działalności wspierającej, transporcie i gospodarce magazynowej, zakwaterowaniu i gastronomii oraz w handlu.

Pogorszenie podstawowych relacji ekonomiczno-finansowych odnotowano także w grupie firm-eksporterów. Poziom przychodów ze sprzedaży na eksport wzrósł tylko o 2,7 proc. rok do roku, a udział tych przychodów w przychodach netto ze sprzedaży ogółu badanych podmiotów zmniejszył się z 25,5 proc. do 24,5 proc. Spośród jednostek eksportujących, zysk netto wykazało 77,8 proc. przedsiębiorstw wobec 81,9 proc. przed rokiem.

Czytaj więcej

Nadciąga burzliwa jesień producentów gier. Na co czekają gracze?

Większe inwestycje w większości branż

Na tle słabnących wskaźników finansowych, relatywnie dobrze wyglądają inwestycje. Nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw w okresie trzech kwartałów br. wyniosły 148,1 mld zł i były realnie (w cenach stałych) o 11,5 proc. wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 5 proc. w analogicznym okresie ub. roku) – podaje GUS.

Zwiększyły się nakłady na budynki i budowle – o 2,8 proc., na zakupy – o 17 proc., w tym na środki transportu – o 20,2 proc. oraz na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia – o 15,9 proc.

Wzrost nakładów inwestycyjnych odnotowano w większości branż, ale liderami pod tym względem okazują się: górnictwo i wydobycie – wzrost w cenach bieżących o 56,5 proc., budownictwo -  o 49,9 proc. oraz energetyka - o 46 proc. rok do roku.

Przedsiębiorstwa niefinansowe zarobiły w okresie I-III kwartał 2023 r. łącznie 185 mld zł. To o 3,8 proc. mniej niż przed rokiem – podał GUS w czwartkowej informacji. Zła passa trwa od początku roku, ale najgorzej było w samym trzecim kwartale. Jak wynika z naszych szacunków, łączny zysk w III kw. wyniósł 51 mld zł, czyli aż o 13,4 proc. mniej niż w III kw. 2022 r.

Koszty prowadzenia działalności szybko rosną

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Biznes
Skarbówka ściągnęła z TVN wysoką karę KRRiT za reporaż o Karolu Wojtyle
Biznes
Sieci 5G w Polsce zrównały zasięg
Biznes
System kaucyjny zbudują sprytni, a nie duzi, gracze
Biznes
Praktycznie o przyszłości otwartego oprogramowania. Konferencja Open Source Day 2024 już 18 kwietnia
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Biznes
Są unijne kary za łamanie sankcji wobec Rosji. Więzienie i ogromne grzywny