Pracownik, który w wyniku wypadku przy pracy doznał szkody w postaci uszczerbku na zdrowiu, w pierwszej kolejności ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, tj. z ZUS. Jeśli jednak nie pokryją one całości szkody – tj. kosztów wynikających z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia i powstałej krzywdy – może swoje roszczenia skierować wobec pracodawcy na drodze cywilnej.

Rola uzupełniająca