Jakie ograniczenia mają przedsiębiorcy w ustalaniu terminów zapłaty?

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wskazuje jako zasadę maksymalnie 60-dniowy termin na uregulowanie świadczenia pieniężnego liczone od doręczenia faktury. Od tej zasady są jednak wyjątki. Istotne jest tu kryterium podmiotowe, czyli kto jest dłużnikiem, a kto wierzycielem. Jeśli kontrahentami są dwaj duzi przedsiębiorcy, to pod pewnymi warunkami mogą oni ustalić sobie termin zapłaty dłuższy niż 60 dni. Jeśli natomiast wierzycielem jest mikro-, mały albo średni przedsiębiorca, a dłużnikiem duży, to muszą trzymać się tego 60-dniowego terminu. Chodzi o to, żeby chronić małych przedsiębiorców, by duży podmiot, który ma zdecydowanie silniejszą pozycję rynkową, nie narzucał im odległego terminu zapłaty.