Teresa Siudem

Teresa Siudem

Redaktor

Absolwentka administracji na UMCS w Lublinie i prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Dziennikarka prawna, redaktor publikacji o tematyce prawno-biznesowej.

Teresa Siudem: Pole minowe funduszy unijnych

Podpisanie umowy o dofinansowanie nie oznacza jeszcze, że pieniądze trafią na konto przedsiębiorcy. Zdarza się też, że już otrzymane środki trzeba zwrócić… i to z odsetkami.

Teresa Siudem: Przekształcenia własnościowe – bariery dla firm

Użytkownicy wieczyści nieruchomości niemieszkalnych mogą występować z żądaniem ich wykupu na własność, ale... nie wszyscy. Są też problemy z interpretacją przepisów.

Teresa Siudem: Zniesławienie, pomówienie, oszczerstwo…

Spółka, na temat której rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje w internecie, mające na celu utratę jej dobrego imienia, renomy, może się bronić, jeśli… zna sprawcę.

Pomoc i poszanowanie godności, czyli jakie prawa powinien znać każdy pacjent

Każdemu pacjentowi przysługują prawa zagwarantowane ustawą. To m.in.: prawo do świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą, prawo do natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, prawo do informacji o stanie zdrowia oraz rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń, prawo do poszanowania jego intymności i godności.

Kredyty frankowe. Poradnik - jak rozwiązać spór z bankiem

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w czerwcowym wyroku, po raz kolejny stanął po stronie frankowiczów. Wcześniej uznał, że wadliwą umowę kredytową można unieważnić na żądanie lub za zgodą konsumenta. Teraz stwierdził, że w przypadku unieważnienia umowy bank nie może domagać się od kredytobiorcy wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Kradzież tożsamości – nowe rozwiązania zwiększą bezpieczeństwo

Wzrasta liczba prób wyłudzeń kredytów na podstawie cudzego dokumentu. W II kwartale 2023 r. chciano w ten sposób ukraść ponad 50 mln zł. Nowe regulacje mają utrudnić kradzież tożsamości i dokonanie oszukańczych transakcji.

Komornik: Od czego zależy skuteczność egzekucji?

Komornik jest w stanie dokonać zajęcia nawet w ciągu godziny, np. rachunku bankowego – mówi Przemysław Małecki, komornik, rzecznik Krajowej Rady Komorniczej.

Notariusz: Jak dobrze zabezpieczyć wierzytelność?

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji działa mobilizująco na dłużnika – mówi Ilona Sądel-Bendkowska, notariusz, rzeczniczka prasowa Rady Izby Notarialnej w Warszawie.

Teresa Siudem: Rewolucja na rynku pożyczkowym

Firmy i osoby fizyczne udzielające pożyczek nie mogą ustalać dowolnie opłat z tego tytułu. Osoby zaciągające takie zobowiązania (nie przedsiębiorcy) podlegają ochronie prawnej, jaką daje im tzw. ustawa antylichwiarska.

Małżonek prowadzi biznes? Sprawdź, jak zabezpieczyć majątek

Po rozwodzie małżonkowie mogą podzielić majątek dowolnie. Nie ma jednak w polskim prawie procedury podziału długu – mówi dr Bartosz Sierakowski radca prawny, doradca restrukturyzacyjny.