Poradnik: jakie prawa ma kupujący?

Niezależnie od tego w jaki sposób dokonamy zakupu i czy jesteśmy przedsiębiorcą czy konsumentem, przysługują nam określone prawa, jeśli zakupiona rzecz nie spełnia naszych oczekiwań.

Publikacja: 24.11.2022 22:03

Poradnik: jakie prawa ma kupujący?

Foto: Adobe Stock

- Towar, który kupiłem jest niezgodny z przedmiotem umowy. Jakie kroki mogę podjąć jako przedsiębiorca?

To, jakie działania możemy podjąć warunkują postanowienia zawarte w umowie, która nas łączy ze sprzedawcą. Jednak niezależnie od tego jak bardzo szczegółowe są inne postanowienia umowne, takie elementy transakcji jak: cena, opis przedmiotu umowy, warunki odstąpienia od umowy, czy też postępowanie w sytuacji, w której strona umowy nie wywiąże się ze swojego zobowiązania, powinny się w niej znaleźć. Wobec tego warto już na etapie zawierania umowy dokładnie przeanalizować czy nasze interesy są właściwie zabezpieczone. Ponadto nasze interesy zabezpieczają również przepisy rangi ustawowej, które zarówno przewidują możliwość aktywnego działania przez kupującego w razie niezgodności towaru z umową jak i wskazują, kiedy z tego rodzaju niezgodnością mamy do czynienia. Kodeks cywilny w art. 5561 § 1 zawiera przykładowy katalog przypadków, w których możemy stwierdzić, że zakupiona przez nas rzecz może zostać uznana za niezgodną z umową. Zgodnie z tym przepisem, rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, bądź też rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Co warte podkreślenia, rzecz sprzedana jest również niezgodna z umową, w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo kupującego który postąpił według instrukcji.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja