Jean-Noël Reynaud obejmie stanowisko w Belvedere (na GPW notowanego pod nazwą Sobieski) 5 maja 2014 r. Do tego czasu, funkcję dyrektora generalnego spółki nadal będzie pełnił Krzysztof Tryliński. Zarząd spółki postanowił także jednogłośnie, by Krzysztof Tryliński pełnił funkcję członka i szefa rady nadzorczej do czasu wygaśnięcia jego mandatu.

- Wyrażam satysfakcję, że Jean-Noël Reynaud dołączy do Belvédère oraz przekonanie, że jego bogate doświadczenie będzie pomocne w poprowadzeniu grupy w nowym okresie wzrostu – komentuje Krzysztof Tryliński.

- Z dużym zaangażowaniem oraz ambicjami obejmuję funkcję Dyrektora Generalnego Grupy Belvédère. Ufam, że moje doświadczenie w kierowaniu spółkami działającymi w branży dóbr szybko zbywalnych oraz alkoholi mocnych okaże się cenne w czasie transformacji Grupy. Wiem, że mogę liczyć na determinację i pomoc wszystkich pracowników Belvédère w przywróceniu grupie dynamiki wzrostu i długookresowej rentowności – zaznaczył Jean-Noël Reynaud.

Jean-Noël Reynaud pełni obecnie funkcję zastępcy dyrektora generalnego spółki Lactalis Europe. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie jako Dyrektor Generalny, szczególnie w Europie Wschodniej (Coca Cola Beverages Ukraine, Lorenz Bahlsen Snack World, Bols Sp. z o.o.). Przez 14 lat pracował za granicą na różnych stanowiskach kierowniczych w grupie Rémy Cointreau, gdzie zajmował się przemysłem winiarskim i alkoholami mocnymi. Poza francuskim, japońskim, angielskim, niemieckim i polskim.

Tryliński zrezygnował z funkcji dyrektora generalnego Belvedere w październiku 2013 roku (wcześniej przez pewien czas łączył funkcje prezesa i dyrektora generalnego). Powiedział wówczas, że była to naturalna decyzja i wiadomo było, że do tego dojdzie już w sierpniu 2012 roku, gdy porozumieliśmy się z wierzycielami. Pierwszym etapem była zamiana długu na akcje, do której doszło wiosną tego roku, drugim wybór nowego składu rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 30 września tego roku.

W piątek około godz. 10 akcje Belvedere drożały w Warszawie o 2,5 proc.