W przypadku, gdy poszkodowany nie będzie miał możliwości dotarcia do ośrodka, specjaliści doradzą ich bliskim.

Dyżury adwokatów, radców prawnych i psychologów będą pełnione w Ośrodkach na terenie województw dotkniętych żywiołem, tj.: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Prawnicy będą także dyżurować w Okręgowych Izbach Radców Prawnych oraz Okręgowych Radach Adwokackich. O szczegółach tej pomocy informują poszczególne samorządy prawnicze.

[ramka]

[b]Adresy Ośrodków Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, w których od piątku do niedzieli adwokaci, radcy prawni oraz psychologowie pomagać będą powodzianom:[/b]

[b]WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE:[/b]

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem ul. Obornicka 99, Wrocław 071 – 352 – 94 – 03

[b]WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE:[/b]

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Stowarzyszenie „Azyl” na Rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy Ul. Brzozowa 9 87 – 100 Toruń [link=http://www.azyltorun.org.pl/]www.azyltorun.org.pl[/link]

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

tel. 0 56 657 58 61

[b]WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE:[/b]

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „AGAPE”

Ul. Bernardyńska 5 20 – 109 Lublin

[link=http://www.agape.lublin.pl/]www.agape.lublin.pl[/link]

tel. 0 81 53 43 887

[b]WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE:[/b]

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

Ul. Plac Matejki 3 A 65 – 056 Zielona Góra

[link=http://www.baba.org.pl/]www.baba.org.pl[/link]

tel. 0 68 454 92 32

[b]WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE:[/b]

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na Rzecz Bezrobotnych „Wszyscy razem – In Corpore”

Ul. Franciszkańska 15 91- 433 Łódź

[link=http://free.ngo.pl/incorpore]http://free.ngo.pl/incorpore[/link]

tel. 0 42 639 72 03 tel. 0 42 655 20 40

[b]WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE:[/b]

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS Ul. Komorowskiego 12 30 – 106 Kraków Tel. 0 12 421 32 41 e-mail: [mail=krafos@op.pl]krafos@op.pl[/mail]

[b]WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE:[/b]

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Instytut Psychologii Zdrowia PTP Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" ul. Korotyńskiego 13 02 - 121 Warszawa

tel. 0 22 823 96 64 0 22 824 25 01

[mail=pogotowie@niebieskalinia.pl]pogotowie@niebieskalinia.pl[/mail]

[link=http://www.niebieskalinia.pl/index.php?w=1280.]www.niebieskalinia.pl[/link]

[b]WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE:[/b]

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Stowarzyszenie „Godność i Praca” Centrum Integracji Społecznej

Ul. Krakowska 32 a

45 – 075 Opole

[link=http://www.integracja-opole.pl/]www.integracja-opole.pl[/link]

tel. 0 77 44 18 374

[b]WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE:[/b]

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich Ul. Reformacka 6 35 – 060 Rzeszów Tel. (0) 668667554 e-mail: [mail=nowy-horyzont@wp.pl]nowy-horyzont@wp.pl[/mail]

[b] WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE:[/b]

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Śląska Fundacja Etoh – Błękitny Krzyż

ul. Traugutta 21 43-300 Bielsko- Biała

[link=http://www.bk-europe.pl/]www.bk-europe.pl[/link]

0 33 822 46 90

[mail=pokrzywdzeni@bk-europe.pl]pokrzywdzeni@bk-europe.pl[/mail]

[b]WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE:[/b]

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej

Ul. Urzędnicza 7b

25 – 729 Kielce

tel. 0 41 366 48 47

[mail=szkolenia.kielce@caritas.pl]szkolenia.kielce@caritas.pl[/mail] [/ramka]

[ramka] [b]Więcej informacji o Ośrodkach na [link=http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/]www.pokrzywdzeni.gov.pl[/link][/b][/ramka]