Paweł Sikora

Oszustwo ubezpieczeniowe - czym jest

To co dotyka najczęściej przedsiębiorców to próby skorzystania z ich ubezpieczeń przez innych. Obojętne czy posiadają oni jeden, kilka, czy całą flotę pojazdów powinni dążyć do jak najmniejszej liczby szkód i to zarówno z ubezpieczenia auto casco, jak i OC.

Oszustwa ubezpieczeniowe: prewencyjne czynności przedsiębiorcy są pożądane

Przedsiębiorca powinien chronić swój interes przed oszustami, którzy obciążając go odpowiedzialnością cywilną powodują, że musi on w przyszłości płacić większą składkę ubezpieczeniową. Jak to robić?

Ubezpieczenie od wirusów i hakerów

Niebezpieczeństwa, na jakie narażone jest to, co posiadają przedsiębiorcy, zmieniają się tak samo szybko jak rzeczywistość. Kiedyś obawiali się ognia, powodzi, gradu, rabusiów. Dzisiaj realniejsze i bardziej niebezpieczne są inne ryzyka, takie jak: kradzież bazy danych klientów, poznanie tajemnic technologicznych przedsiębiorstwa czy wpuszczenie złośliwego oprogramowania unieruchamiającego portale internetowe do obsługi klientów. Tego rodzaju zdarzenia określa się modnym słowem „cyberryzyka" albo wręcz „cybercrime", czyli inaczej przestępstwa komputerowe (informatyczne, internetowe).

W klatce z robotem

Powszechnie roboty postrzegane są jako urządzenia niebezpieczne, z uwagi na wypadki z udziałem ludzi. Nie wynika to raczej z ogólnej liczby wypadków, która jest stosunkowo niewielka, lecz z szumu medialnego oraz sposobu przedstawiania robotów (zwłaszcza w filmach), jako niebezpiecznych dla społeczeństwa

Rada nie może ustalać godzin, w jakich ma nauczać przedszkole

Rada gminy nie może określać konkretnych godzin, w jakich ma odbywać się bezpłatne nauczanie dzieci w przedszkolu - stwierdził w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Bezrobotny nie musi usprawiedliwiać się zaświadczeniem ze szpitala

Żądanie od bezrobotnego usprawiedliwienia nieobecności w urzędzie pracy, w postaci zaświadczenia ze szpitala, nie znajduje podstaw w przepisach o zatrudnieniu – stwierdził w wyroku WSA w Szczecinie.

Deklaracja śmieciowa bez zgody na przetwarzanie danych

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może narzucać mieszkańcowi konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – stwierdził WSA w Poznaniu.

Minimum pięciu radnych do stworzenia klubu, to za dużo

Określenie pięciu radnych, jako minimalnej liczby radnych tworzących klub, przy składzie rady gminy, wynoszącym piętnastu radnych ogranicza wolność zrzeszania się – stwierdził w Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Stołeczna spółka musi ujawnić wydzierżawione tereny

Spółka gospodarująca nieruchomościami, której głównym udziałowcem jest Miasto Stołeczne Warszawa musi udostępnić informacje, dotyczące zawieranych umów dzierżawy – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kara tylko za faktyczne zajęcie pasa drogowego

Zarządca drogi nie może wymierzać kary za zajęcie pasa bez zezwolenia, wyłącznie na podstawie powierzchni określonej w zezwoleniu – stwierdził w wyroku Naczelny Sąd Administracyjny.