Marcin Prokop

„Biesy” w Teatrze im. Gombrowicza w Gdyni

Poruszająca inscenizacja „Biesów” w Teatrze im. Gombrowicza w Gdyni - pisze Jan Bończa-Szabłowski.

Prace Franciszka Maśluszczaka na wystawie w Płocku

Płocki spichlerz wypełniony malarstwem Franciszka Maśluszczaka stał się magiczną arką przymierza między dawnymi a nowymi laty - pisze Jan Bończa-Szabłowski.

Dom blisko poligonu

Budowa domu w pobliżu poligonu czołgowego może wpłynąć na ograniczenie szkoleń obronnych państwa, prowadzonych w tym rejonie oraz zagrażać bezpieczeństwu ludzi – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.

Zwrotu kosztów dojazdu Policjanta bez terminu

Nie ma podstaw, by narzucić policjantowi terminu, do wystąpienia z żądaniem zwrotu kosztów dojazdu, do miejsca pełnienia służby - stwierdził w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Mikołaj Kolada - rozmowa

Rosyjski dramaturg i reżyser Mikołaj Kolada o premierze „Rewizora” i festiwalu swoich spektakli w Teatrze Studio - opowiada Janowi Bończy-Szabłowskiemu.

Gmina może poznać wniosek taryfowy

Gmina może domagać się od wójta innej gminy, kopii uchwały o zatwierdzeniu taryf na wodę i ścieki oraz wniosku taryfowego, będącego podstawą do ustalenia opłat – stwierdził WSA w Kielcach.

Egzamin na prawo jazdy można unieważnić, gdy egzaminator „przymykał oczy”

Kobieta zakończyła egzamin na prawo jazdy z wynikiem pozytywnym. Nie całe cztery miesiące później, marszałek województwa postanowił egzamin unieważnić.

Garaż nie stanie zbyt blisko granicy działki

Prezydent miasta nie może wydać pozwolenia na budowę garażu półtora metra od granicy z działką sąsiada, nawet jeśli taką możliwość dopuszcza decyzja o warunkach zabudowy – stwierdził w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Wicedyrektor ma pierwszeństwo, jako kandydat na stanowisko dyrektora

Prezydent miasta nie może powierzyć nauczycielowi stanowiska p.o. dyrektora, jeśli w szkole został powołany wicedyrektor – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Iwona, księżniczka Burgunda w Teatrze Narodowym

Zaskakująca „Iwona, księżniczka Burgunda" w Teatrze Narodowym - pisze Jan Bończa-Szabłowski.