Główna stopa procentowa Banku Anglii jest obecnie najwyższa od 15 lat. Za pozostawieniem jej na dotychczasowym poziomie głosowało sześciu członków Komitetu Polityki Pieniężnej (w tym Andrew Bailey, prezes Banku Anglii), a troje opowiadało się za podwyżką do 5,5 proc. 

Bank Anglii przypomniał, że od grudnia 2021 r. podniósł główną stopę procentową z poziomu wynoszącego zaledwie 0,1 proc. i zadeklarował, że prowadzona przez niego polityka przynosi już pozytywne skutki. - Wyższe stopy procentowe działają a inflacja hamuje. Musimy jednak zobaczyć, że inflacja będzie nadal schodziła do naszego celu wynoszącego 2 proc. Nie zmieniliśmy stóp procentowych w tym miesiącu, ale będziemy uważnie się przyglądać, czy potrzebne będą kolejne podwyżki. Jest jeszcze dużo za wcześnie, by myśleć o obniżkach stóp - stwierdził prezes Bailey.

Brytyjska inflacja konsumencka wyniosła we wrześniu 6,7 proc., czyli utrzymała się na sierpniowym poziomie. Była ona wówczas najwyższa wśród krajów grupy G7.

- Spodziewamy się, że w nadchodzących miesiącach stopy procentowe w Wielkiej Brytanii niewiele się zmienią, gdyż inflacja będzie nadal schodziła w kierunku dwuprocentowego celu - prognozuje Yael Selfin, główna ekonomistka brytyjskiego oddziału KPMG.