Informacje o tym, że Komisja Nadzoru Finansowego pracuje nad tzw. ustawą frankową, która miałaby w sposób kompleksowy uregulować ścieżkę postępowania przy walutowych kredytach hipotecznych, pojawiły się już jakiś czas temu. A w piątek Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF podał szczegóły w rozmowie w radio TOK FM.

Po pierwsze zaznaczył, że pomysł opodatkowania wygranej frankowiczów w sądach (podatkiem w wysokości 100 proc.) nie jest scenariuszem bazowym prac Komisji. - Nasze rozumowanie idzie w inną stronę – mówił Jastrzębski. - Jesteśmy na etapie prac koncepcyjnych dotyczących założeń ewentualnego rozwiązania systemowego. Rozwiązaniem systemowym była nasza propozycja ugód, którą przedstawiłem w 2020 roku, obecnie zastanawiamy się jak mogłoby wyglądać ustawowe uregulowanie kwestii franków – powiedział.

Czytaj więcej

KNF zarzuca manipulacje stowarzyszeniu frankowiczów

Propozycja KNF opiera się na tym, by ramach ugody dążyć do takiego standardu rozliczeń między bankiem a klientem, jak gdyby kredyt od początku był zaciągnięty w złotych.

- Nasze rozwiązanie ugodowe zakłada, że całość kosztów ryzyka walutowego jest ponoszone przez bank. To nie oznacza zwolnienia klienta z konieczności rozliczenia się z tytułu kosztów korzystania z kapitału. Niewytłumaczalny byłby taki transfer korzyści do jednej grupy kredytobiorców - dodał przewodniczący Komisji w TOK FM. Zaznaczył jednocześnie, że taka propozycje byłaby zgodna z najnowszych (z czwartku) wyrokiem TSUE, który wskazuje, że sposób rozliczeń nie może prowadzić do podziału straty między kredytobiorcę a bank.

Jak poinformował Jastrzębski, dla klientów, którzy nie skorzystaliby z tej możliwości i woleliby pozostać przy kredycie walutowym uporządkowanie relacji z bankiem i przywrócenie w niej równowagi mogłoby się dokonać przez eliminację dyskrecjonalności banku przy ustalaniu kursów walutowych, ostatecznie w grę wchodziłby średni kurs NBP.

Czytaj więcej

Adrian Zandberg: Szef KNF walczy o bankowe zyski

Według informacji Business Insider Polska, ustawa najprawdopodobniej nie powodowałaby "automatycznej" konwersji hipotek na złote. Nie zamykałaby również frankowiczom drogi sądowej.

Przewodniczący Jastrzębski zaznaczył w piątek, że uchwalenie tzw. ustawy frankowej nie jest przesądzone, chociażby dlatego, że KNF nie ma inicjatywy ustawodawczej.

- Moim zadaniem jest przygotowanie rozwiązania, które będzie działało w sposób zrozumiały dla klientów i dla banków i będzie zgodne z prawem unijnym. Natomiast nie jestem stanie wziąć odpowiedzialności za wynik procesu legislacyjnego. Nie mogę pozwolić na to, żeby banki w jakikolwiek sposób ograniczyły proces ugodowy licząc, że będzie ustawa, bo jej może nie być, a problem jest – podkreślał Jastrzębski.