Zysk netto grupy Banku Millennium w IV kwartale 2022 r. wyniósł 249 mln zł – podał bank w nieaudytowanych wynikach. To nieco więcej niż średnia prognoz analityków.

To także pierwszy zysk po ośmiu kwartałach strat, które wynikały przede wszystkim z problemu kredytów frankowych. „Wierzymy, iż ten pozytywny wynik jest początkiem powrotu do trwałej rentowności oraz stałego procesu odbudowy kapitału i poprawy współczynników kapitałowych, zakładając brak innych jednorazowy wydarzeń” – podkreślają władze banku w raporcie.

W ostatnim kwartale 2022 roku rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi wyniosły 504,5 mln zł. Taka kwota jest nieco mniejsza niż w poprzednich kwartałach. Pozytywnie na wyniki w IV kw. wpłynęło też obniżenie szacunku kosztów wakacji kredytowych o 98,7 mln zł. Bank podał, że po wyłączeniu zarówno kosztów związanych z kredytami frankowymi, a także kosztów wakacji kredytowych wynik netto w IV kwartale wyniósłby 694 mln zł.

Czytaj więcej

VeloBank zyskał prezesa

W całym 2022 roku grupa Banku Millennium miała 1,01 mld zł straty netto. Decydujący, negatywny wpływ na ten wyniki miały koszty rezerw na portfel kredytów CHF (łącznie 2 mld zł) oraz koszty wakacji kredytowych (1,3 mld zł). Po wyłączeniu tych pozycji zysk za cały rok wyniósłby 2,24 mld zł.

Wynik odsetkowy Banku Millennium w IV kwartale 2022 roku wyniósł ok. 1,35 mld zł i był powyżej oczekiwań. Wynik odsetkowy w porównaniu do III kw. nieco spadł uwzględniając korektę o wakacje kredytowe, a w porównaniu w IV kw. 2021 r. – wzrósł o 63 proc.

Wynik z tytułu opłat i prowizji sięgnął w IV kw. 2022 r. 202 mln zł, zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi. To o 6 proc. mniej niż rok temu i 13 proc. więcej niż kwartał temu.

Koszty operacyjne w ostatnim kwartale 2022 roku wyniosły 468,6 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek.

Saldo rezerw (bez rezerw na sprawy sporne z tytułu kredytów frankowych, ale razem z modyfikacjami wynikającymi z dobrowolnych ugód z frankowiczami) wyniosło w czwartym kwartale 143,3 mln zł.

Jakość portfela kredytowego pozostaje generalnie stabilna. Koszty ryzyka w IV kwartale wyniosły 45 pb. w porównaniu z 56 pb. w III kw. W całym 2022 r. koszty ryzyka wyniosły 44 pb.

Bank podał, że kredyty i pożyczki netto dla klientów ogółem spadły w IV kw. 2022 roku o 3 proc. do 81,5 mld zł. Przy czym kredyty dla gospodarstw domowych spadły o 1,5 proc. kwartał do kwartału, te dla przedsiębiorstw i sektora publicznego - o 7,4 proc.

Sprzedaż kredytów hipotecznych w IV kw. spadła do 933 mln zł z 1,42 mld zł w III kwartale. Sprzedaż kredytów gotówkowych w tym okresie spadła do 1,38 mld zł z 1,52 mld zł.

Bank podkreśla, że współczynniki kapitałowe w IV kwartale 2022 roku powróciły do poziomu powyżej wymaganych minimów.