Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku Kredyt Banku na BZ WBK w zamian za akcje nowej emisji, które zostaną wydane wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Kredyt Banku. Od 4 stycznia 2013 r. kapitał zakładowy BZ WBK wynosi 935 mln 450 tys. 890 zł i jest podzielony na 93 mln 545 tys. 89 akcji o wartości nominalnej 10 złotych każda. Na początku grudnia 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na połączenie BZ WBK z Kredyt Bankiem.

W związku z istotnym zwiększeniem udziału Grupy Santander w rynku polskim hiszpański  inwestor zobowiązał się do uporządkowania struktury i działalności podmiotów zależnych grupy, w tym doprowadzenia do tego, by Santander Consumer Bank

stał się podmiotem bezpośrednio zależnym od połączonego banku do  31 marca 2014 r., a

Santander Consumer Finance podmiotem bezpośrednio zależnym od Santander Consumer Bank nie później niż dziewięć miesięcy od wprowadzenia nowelizacji Rekomendacji T. Jednym z kluczowych zobowiązań jest zwiększenia płynności akcji połączonego banku (tzw.  free float) na Giełdzie Papierów Wartościowych do poziomu co najmniej 25 proc. już  do 1 kwietnia 2013 r. oraz 30 proc.  (lub ostatecznie ponad 30 proc. ) do  końca 2014 r., a następnie do utrzymywania płynności akcji co najmniej na tym poziomie lub rozważenia dalszego zwiększenia płynności do poziomu 40 proc.

Dodatkowo akcje Banco Santander  mają być wprowadzone do obrotu na warszawską giełdę  do końca 2014 r.

Połączony bank będzie dysponował siecią liczącą docelowo ok. 900 placówek i obsługiwał 3,5 mln klientów. Jego aktywa  przekraczają  100 mld zł, a według zapowiedzi prezesa BZ WBK Mateusza Morawieckiego w przyszłości ma zawalczyć o pozycję lidera na rynku.

– Budujemy bank, który ma ambicje stać się instytucją finansową pierwszego wyboru dla Polaków i stworzyć nową, lepszą jakość w sektorze bankowym – podkreśla prezes BZ WBK.

Zmiany prawne wynikające z tej decyzji nie wymagają zaangażowania klientów i wizyt w placówkach. Umowy, których stroną byli dotychczasowi klienci Kredyt Banku pozostają w mocy i nie wymagają aneksowania. Zmianie nie ulegają również numery rachunków bankowych, aktywne pozostaną wszystkie karty i numery PIN. - Na dotychczasowych zasadach będą funkcjonowały systemy bankowości elektronicznej KB24 i KBNet oraz infolinia. Obsługa klientów marki „Kredyt Bank" będzie kontynuowana na niezmienionych zasadach, tzn. w placówkach oznaczonych logo „Kredyt Bank" – poinformował bank w komunikacje.