Podczas wtorkowego posiedzenia Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom Banku BPH formy dokumentu (czyli zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 20 grudnia 2016 r.

 

Oznacza to, że Banku BPH, który został jesienią podzielony i część podstawowa (czyli wszystko poza kredytami hipotecznymi i BPH TFI) została przejęta przez Aliora, przestanie od 20 grudnia podlegać obowiązkom informacyjnym wynikającym z ustawy o ofercie publicznej i zaprzestanie publikowania raportów bieżących oraz okresowych. Za jakiś czas prawdopodobnie bank zniknie z GPW. BPH nie ma już akcjonariuszy mniejszościowych, we wrześniu został przeprowadzony wykup przymusowy, jedynym akcjonariuszem banku jest amerykańska grupa General Electric.

 

Akcjonariusze BPH zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji już na początku listopada. Wtedy też nastąpiło prawne połączenie Aliora z wydzieloną częścią banku. Za tę część banku (około 12-13 mld zł aktywów) Alior zapłaci około 1,5 mld zł (dla porównania aktywa całego BPH wynosiły na koniec III kwartału 30,1 mld zł).

 

Dzięki przejęciu Alior awansował na 9. pozycję największych banków w Polsce pod względem posiadanych aktywów (z 10. na koniec I półrocza tego roku) i sięgają one już około 62 mld zł. Fuzja operacyjna ma być dokończona w I kwartale przyszłego roku (chodzi głównie o połączenie systemów informatycznych oraz ujednolicenie oferty i modelu obsługi klientów).