- Zaczynamy z optymizmem oceniać perspektywy dla polskich banków. W średnim terminie marże odsetkowe banków powinny się poprawiać (repricing depozytów, wystromienie krzywej dochodowości, podwyżki stóp na horyzoncie), co będzie motorem poprawy wyników. Obecne wyceny kształtują się blisko historycznych poziomów (13- 14x oczyszczone zyski), co mając na uwadze moment cyklu polityki monetarnej można uznać za atrakcyjny punkt wejścia - czytamy w raporcie analitycznym DM PKO BP na temat sektora bankowego.

W 2016 głównym źródłem poprawy wyników odsetkowych banków było znaczące obniżenie kosztu finansowania. O ile potencjał do dalszej redukcji oprocentowania depozytów wydaje się być ograniczony, to źródła dalszej poprawy marż odsetkowych upatrują po stronie aktywów, dzięki wystromieniu się krzywej dochodowości. Pierwszych podwyżek stóp spodziewają się w 2018, co powinno wspierać marże także w średnim terminie.

- Wydaje się, że jedno z największych ryzyk dla sektora, jakim byłoby przymusowe przewalutowanie hipotek walutowych, nie zmaterializuje się. W scenariuszu bazowym zakładamy, że banki poniosą 4 mld zł kosztów z tytułu refundacji spreadów oraz że zostanie podniesiona waga ryzyka ze 100 proc. do 120 proc. - prognozują.

O ile obecna wycena polskich banków kształtuje się w okolicach historycznej średniej (ok. 13-14x zyski) uważają, że może to być atrakcyjny poziom, biorąc pod uwagę moment w cyklu polityki monetarnej (pierwsze podwyżki stóp na horyzoncie). „W ramach sektora preferujemy Alior, ING i Millennium wobec BZWBK i mBanku.W ramach sektora jesteśmy pozytywnie nastawieni wobec:

1) Alior Banku – z uwagi na atrakcyjną wycenę oraz niższe koszty integracji,

2) ING – ze względu na bardzo mocną poprawę marży oraz ponadprzeciętny wzrost,

3) Millennium – atrakcyjną wycenę w bazowym scenariuszu „frankowym".

Z drugiej strony jesteśmy negatywni wobec:

1) BZWBK – jeden z najdroższych banków,

Autopromocja
Nowy numer już w sprzedaży

Skąd się wzięły igrzyska rzymskie?

ZAMÓW

2) mBank – relatywnie drogi, biorąc pod uwagę ekspozycję na hipoteki walutowe. Jesteśmy neutralni wobec Handlowego i Pekao" - czytamy w raporcie.

Dlatego analitycy podnieśli rekomendację dla Alior Banku do "kupuj" z "trzymaj" oraz cenę docelową do 59 zł za akcję z 57 zł. Dla ING BSK została podniesiona do "kupuj" z "trzymaj", a cena do 176 zł z 129 zł, zaś dla Millennium zalecenie „kupuj" zostało podtrzymane, cena docelowa podwyższona do 6 zł z 5,3 zł. Rekomendacja dla BZ WBK została utrzymana na poziomie "sprzedaj", ale cena docelowa wzrosła do 312 zł z 264 zł. Dla mBanku rekomendacja została obniżona do "sprzedaj" z "trzymaj", zaś wycena została obniżona do 306 zł z 314 zł. Eksperci DM PKO BP podtrzymali rekomendację "trzymaj" dla Handlowego i lekko podnieśli cenę docelową akcji do 74 zł z 73 zł. Podtrzymali także rekomendację dla Pekao na poziomie "trzymaj" i obniżyli wycenę do 127 zł ze 132 zł.