fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

ZUS odda emeryturę odebraną 1 października 2011 r., ale trzeba się spieszyć

Zostało niewiele czasu na złożenie wniosku o wznowienie postępowania, aby odzyskać emeryturę bezprawnie odebraną 1 października 2011 r.
Trybunał Konstytucyjny orzekł 13 listopada 2012 r. (K2/12), że obowiązek rozwiązania umowy o pracę do 30 września 2011 r. u pracowników emerytów, którzy nie zakończyli etatowego zajęcia przy przechodzeniu na świadczenie w latach 2009–2010, jest niezgodny z ustawą zasadniczą.
Ubezpieczeni, którzy utracili świadczenie, mogą teraz domagać się od ZUS zaległych świadczeń emerytalnych wraz z odsetkami za zwłokę od dnia zawieszenia. W tym celu trzeba do 24 grudnia br. złożyć w organie rentowym wniosek o wznowienie postępowania w trybie art. 145a § 1 kodeksu postępowania administracyjnego. Po złożeniu takiego pisma ZUS będzie musiał wszcząć postępowanie zawieszające emeryturę i je umorzyć ze względu na wykreślenie niekonstytucyjnego przepisu z ustawy. To otworzy drogę świadczeniobiorcy do wypłaty nieprawnie zawieszonej emerytury za okres 14 miesięcy.
Do 24 grudnia trzeba złożyć wniosek o wznowienie postępowania
Natomiast wcześniejsi emeryci, którzy spełnili warunki do uzyskania emerytury powszechnej, powinni pamiętać o tym, by do końca roku zgłosić wniosek o jej przyznanie. Jeśli się spóźnią, ZUS ustali to drugie świadczenie w niższej wysokości. Od 1 stycznia 2013 r. dotychczasowy sposób obliczenia emerytury powszechnej przyznawanej po wcześniejszej emeryturze nie będzie już tak korzystny jak dotychczas. Wchodząca wtedy w życie nowelizacja z 11 maja 2012 r. przewiduje pomniejszanie podstawy obliczenia świadczenia przyznawanego na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej. ZUS będzie ją zmniejszał przede wszystkim o kwoty pobieranych wcześniejszych emerytur ustalonych na podstawie:
- ustawy emerytalnej (np. emerytury pracowniczej, z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, kolejowej, górniczej),
- przepisów emerytalnych obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy emerytalnej (tj. przed 1 stycznia 1999 r.),
- art. 88 Karty nauczyciela (emerytury nauczycielskiej przyznawanej bez względu na wiek).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA